Wybory do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lublinie PDF Drukuj Email
czwartek, 01 grudnia 2016 15:49

Wybory do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku PublicznegoZarząd Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" składa gratulacje Pani Barbarze Wojciechowskiej, która w dniu 30 listopada odebrała "Akt powołania" do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, spotkanie otworzyła Sekretarz Województwa Lubelskiego Anna Augustyniak. Następnie Rada ze swojego grona wybrała prezydium, które będzie przewodniczyć jej obradom przez kolejne trzy lata.

Wybory do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku PublicznegoPrzewodniczącą Rady została Małgorzata Gromadzka (przedstawiciel organizacji pozarządowych), wiceprzewodniczącymi Bożena Lisowska (przedstawicielka Sejmiku Województwa Lubelskiego) oraz Barbara Wojciechowska (przedstawicielka organizacji pozarządowych). Po raz trzeci sekretarzem Rady została Agnieszka Wiater-Borowiec (przedstawicielka organizacji pozarządowych).

Zgodnie zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem. Podczas wczorajszego posiedzenia Rada wydała trzy opinie i podjęła jedną uchwałę.

W skład nowo powołanej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego wchodzą:

Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego:

 • Ludwik Sikora

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Lubelskiego:

 • Bożena Lisowska - wiceprzewodnicząca
 • Piotr Rzetelski
 • Michał Mulawa
 • Riad Haidar

Przedstawiciele Marszałka Województwa Lubelskiego:

 • Halina Drozd
 • Andrzej Kloc
 • Katarzyna Fus
 • Małgorzata Sokół
 • Mateusz Winiarski

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 • Wojciech Dec
 • Mieczysław Dziedzic
 • Dariusz Gawlik
 • Małgorzata Gromadzka - przewodnicząca
 • Maciej Kowalczyk
 • Magdalena Kulińska
 • Michał Marciniak
 • Marzena Pieńkosz-Sapieha
 • Agnieszka Wiater-Borowiec - sekretarz
 • Barbara Wojciechowska - wiceprzewodnicząca
Wybory do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Wybory do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Wybory do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 
Nowości
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

mt_ignore:Logo

Video