"Podaj Dłoń" zalicza kolejne sukcesy

07 grudzień 2011
Autor :  

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" w Józefowie cały czas prężnie działa. Prezes Barbara Wojciechowska wciąż zdobywa fundusze i realizuje nowe projekty, w których mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Józefów.

Stowarzyszenie powstało w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego Burmistrza Romana Dziury, który jest wpisany w KRS jako jeden z trzech założycieli. Głównym celem stowarzyszenia była pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej. Tę ideę kontynuuje obecna prezes stowarzyszenia Barbara Wojciechowska. W ostatnim czasie udało się pozyskać nowe fundusze. Stowarzyszenie cały czas się rozwija.

Końca dobiega ostatni projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Ja Ty My i Oni - Integracja Wielopokoleniowa", w ramach którego zostały zorganizowane bezpłatne warsztaty artystyczne "Rękodzieło", kulinarne "Regionalne smaki", fotograficzne "Flesz", hobbystyczne "Art-Hobby", "Strażaczka" oraz "Witraż". Na zakończenie planowany jest piknik przy siedzibie Stowarzyszenia. Zostanie na nim zorganizowana wystawa plenerowa prac wykonanych w trakcie trwania projektu.

Obecnie Stowarzyszenie zaczyna realizować kolejny projekt pod nazwą "Kropla Życia". Będzie on promował ratownictwo medyczne i krwiodawstwo. Te bardzo ważne zagadnienia będzie zgłębiało 15 uczestników. W ramach realizowania projektu zostaną zorganizowane zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego i wolontariatu. Uczestnicy będą również zdobywali wiedzę na temat organizowania akcji krwiodawstwa i wartości z tego płynących. Został również zaplanowany wyjazd studyjny do Centrum Ratownictwa Medycznego w Krakowie.

Stowarzyszenie "Podaj Dłoń" zdobyło również dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację nowatorskich działań w prowadzonej przez nie świetlicy środowiskowej. Wartość dotacji wyniosła 56 tysięcy złotych. Za te środki zostanie zrealizowany projekt "Świetlica na czasie" - czyli alternatywne zajęcia dla dzieci mające na celu odciągnięcie dzieci od komputerów i zachęcenie do aktywności sportowej. W ramach projektu zaplanowano utworzenie drużyny dziecięcej "Piłkareczki", zajęcia z malarstwa, zajęcia z wolontariatu, profilaktykę uzależnień, integrację wielopokoleniową, oraz działania proekologiczne. Do dyspozycji najmłodszych będzie także psycholog i logopeda. Organizowane będą rajdy rowerowe, wycieczki piesze, wyjazd na narty i kulig. W projekcie weźmie udział 30 dzieci z terenu gminy Józefów.

Na prowadzenie świetlicy środowiskowej, zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie gabinetu rehabilitacji Stowarzyszenie uzyskało także dotację z Urzędu Miejskiego w Józefowie w wysokości 36 tysięcy złotych.

Drugą stroną działalności Stowarzyszenia jest utworzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Byłoby to niemożliwe bez wsparcia burmistrza Romana Dziury oraz radnych Józefowa którzy użyczyli lokal na działalność zakładu. Dzięki nim został także zakupiony sprzęt rehabilitacyjny o wartości 36 tysięcy złotych. Pomimo spełniania wszystkich warunków, przez półtora roku Stowarzyszenie borykało się z trudnościami w uzyskaniu kontraktu z NFZ. W 2009 roku nie zostały bowiem ogłoszone żadne konkursy, zostały tylko przedłużone umowy starym jednostkom. Nowo powstałe instytucje nie mogły liczyć na żadne pieniądze. W maju 2010 roku został jednak rozpisany konkurs. Przystapił do niego NZOZ "Podaj Dłoń - Zakład Rehabilitacji w Józefowie. Na usługi rehabilitacyjne udało się uzyskać 30 tysięcy 900 zł. - Pragnęłabym w tym miejscu szczególnie podziękować za wszelką pomoc i zaangażowanie burmistrzowi Romanowi Dziurze oraz radnym: Jerzemu Hajdukowi i Tomaszowi Ścirko, oraz kierownikowi NZOZ "Podaj Dłoń" - Rafałowi Sapule, bez których trudno byłoby osiągnąć ten sukces - mówi prezes Barbara Wojciechowska.

Stowarzyszenie prowadzi także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, na którego działania, takie jak wyjazd na hipoterapię we wrześniu czy zajęcia w świetlicy, również uzyskało dotację. Stowarzyszenie we współpracy z Bankiem Żywności zajmuje się także rozprowadzaniem żywności. Z pomocy skorzystało ponad tysiąc najbardziej potrzebujących rodzin. Do tego zadania zostali wytypowani przez burmistrza Romana Dziurę.

Źródło: NOWa

Partnerzy

UM Józefów Dla Pilota Artis Group Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …