Obywatel 3 D – nowy projekt realizowany na terenie gminy Biszcza i gminy Józefów

17 grudzień 2013
Autor :  

Obywatel 3 DTrzy zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej z Biszczy, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" z Józefowa i Fundacja Aktywności Obywatelskiej z Lublina, wspólnie stworzyły projekt pt. Obywatel 3 D. Projekt został złożony na konkurs Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach szwajcarskiego grantu blokowego i zajął 17 miejsce na 319 złożonych projektów z całej Polski. Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2013 i potrwa do końca maja 2014 roku. Na temat "Obywatela 3 D" rozmawiam z autorami i autorkami tego partnerskiego projektu.

Co jest głównym celem projektu "Obywatel 3 D"?

Najogólniej mówiąc celem projektu jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej 160 mieszkańców gminy Józefów i gminy Biszcza oraz wzrost umiejętności liderskich 20 liderów z tych gmin, poprzez zaangażowanie ich w działania obywatelskie.

Co oznacza tajemnicy tytuł projektu "Obywatel 3 D"?

Projekt łączy  wiedzę, przykład i doświadczenie – a zatem jest "trójwymiarowy". Chodziło o skojarzenie z filmami 3 D, czyli filmami trójwymiarowymi. Nasz projekt ma za zadanie przekazać liderom z dwóch gmin wiedzę, pokazać dobre przykłady i pomóc w zdobyciu doświadczenia.

Poprzez jakie działania zamierzacie Państwo osiągnąć te cele?

W ramach projektu zaplanowana jest  Akademia  Obywateli i coaching, których  celem jest podniesienie poziomu wiedzy obywatelskiej liderów lokalnych. Drugim działaniem są wizyty studyjne, których celem jest pokazanie dobrych przykładów efektywnego działania obywatelskiego. Trzecim działaniem jest Gminny Jarmark Obywatelski – będzie to praktyczne zapoznanie z modelowymi przykładami inicjatyw proobywatelskich i upowszechnienie efektów projektu. Czwartym działaniem jest tzw. Kuźnia Obywatelskich Inicjatyw a jej zadanie to rozbudzenie i wzmocnienie postaw solidarności społecznej i współodpowiedzialności za sprawy lokalne mieszkańców dwóch gmin objętych projektem.

Do kogo adresowany jest projekt?

Bezpośrednią grupą docelową projektu jest 20 liderów z Biszczy i Józefowa. Jako liderów identyfikujemy aktywnych mieszkańców, działaczy społecznych z parafii, szkół, organizacji pozarządowych. Tej grupie chcemy pomóc we wzmocnieniu umiejętności liderskich m.in. przez naukę  skutecznych metod i techniki aktywizacji społeczności, prawidłową analizę potrzeb i potencjału lokalnego, efektywną realizację inicjatyw.

Grupą pośrednią będzie minimum 160 mieszkańców Gminy Józefów i Biszcza biorących udział w inicjatywach. De facto grupą pośrednią będą wszyscy mieszkańcy tych dwóch gmin, bowiem do wszystkich w zamierzeniu mają dotrzeć działania promocyjne i wszyscy będą zaproszeni na Jarmark Gminny.

Dlaczego Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej jest liderem projektu – czy ma wystarczające doświadczenie, aby zrealizować tak wielowymiarowy projekt?

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej od 5 lat prowadzi na terenie powiatu biłgorajskiego działania zmierzające do aktywizacji lokalnej społeczności. Projekty, które realizujemy cieszą się pozytywnym odbiorem beneficjentów, a grantodawcy doceniają to co robimy, czego przykładem może być nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej za działania z zakresu Aktywnych Form Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez współpracę z lokalnym samorządem, innymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi(np.KGW); przygotowuje i wdraża projekty na rzecz gminy i lokalnego społeczeństwa pozyskując środki zewnętrzne na ich realizację. Organizujemy także poradnictwo oraz punkty informacyjne z zakresu spraw nurtujących lokalne społeczeństwo. Ułatwia to integrację społeczną i zawodową oraz przyczynia się do zmiany sposobu myślenia - łamania schematów i stereotypów. Stowarzyszenie prowadzi także działania z zakresu edukacji finansowej dla rodzin o niskich dochodach z terenów wiejskich. Tak bogate doświadczenie oraz partnerstwo ze Stowarzyszeniem "Podaj Dłoń" Józefowa i Fundacją Aktywności Obywatelskiej z Lublina, daje szansę, iż projekt zrealizowany zostanie na bardzo wysokim poziomie i przyniesie długotrwałe, widoczne efekty dla naszych dwóch gmin.

Zatem tego życzymy, aby projekt przebiegł bez problemów, żeby uczestnicy jak najwięcej na nim skorzystali i aby wszyscy mieszkańcy gminy Biszcza i gminy Józefów mieli realne korzyści z tego, iż Szwajcarzy przyznali środki właśnie na ten projekt.

Anna Maciąg-Pazik

Projekt "Obywatel 3 D" współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,

 

Partnerzy

UM Józefów Dla Pilota Artis Group Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …