Relacja z Józefowskiego Rajdu Rowerowego

28 wrzesień 2021
Autor :  
Józefowski Rajd Rowerowy

"Józefowski Rajd Rowerowy" to nazwa dwudniowej imprezy rowerowej turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym, która odbyła się na Roztoczu Środkowym w dniach 25-26 września 2021 r.

Józefowski Rajd RowerowyMiejscem startu i mety był rynek w Józefowie. Trasy wycieczek rowerowych poprowadzone były z wykorzystaniem istniejących tras i szlaków rowerowych: "Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza”, "Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo”, "Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego”"Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”, "Trasy rowerowej do Florianki” oraz innych szlaków turystycznych - w zał. mapa tras.

Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń”,  a jego wykonawcą, wybranym w ramach zapytania ofertowego, Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa.

Rajd odbył się w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Każdy z uczestników rajdu - 100 osób, ponad dwudziestu pięciu z nich było przedstawicielami grup defaworyzowanych, otrzymał w biurze rajdu, po zarejestrowaniu, okolicznościową koszulkę, mapę tras "Józefowskiego Rajdu Rowerowego”, przewodnik "Rowerem po Roztoczu”, folder "Gmina przyjazna rowerzystom - Józefów na Roztoczu”, mapy: "Józefów rowerowa stolica Roztocza” i "Józefów na Roztoczu i jego atrakcje” oraz przewodnik turystyczny z mapami "Centralny szlak rowerowy Roztocza”. Uczestnicy rajdu w ciągu dwóch dni przejechali 117 km, pierwszego - 60, drugiego 57 km. Każdego dnia otrzymywali napoje izotoniczne – 0,7 l  oraz 3 posiłki. Pilot rajdu prowadził jego uczestników zaplanowaną trasą, koordynatorzy - instruktorzy turystyki rowerowej, dbali o bezpieczeństwo przejazdu, zabezpieczając niebezpieczne miejsca przejazdu. Również nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwał ratownik medyczny, mechanik rowerowy i samochód techniczny jadący na końcu peletonu. Komandor rajdu, będący doświadczonym przewodnikiem turystyki rowerowej, prowadził część edukacyjną, informując uczestników rajdu o odwiedzanych miejscach.

Pierwszego dnia były to:

 • Fryszarka - historyczna nazwa miejsca po osadzie, w której "fryszowano”, czyli  wytapiano surówkę żelaza z rud darniowych;
 • Maziarze - również historyczna nazwa osady, w okolicach której partyzanci stoczyli bitwę z hitlerowską armią w dniach 24-26 czerwca 1944 r., nazwaną później bitwą pod Osuchami. Na tablicach informacyjnych zamieszczono opisy tych wydarzeń;
 • Kobylanka - kolejna historyczna nazwa osady, w okolicach której powstańcy styczniowi w dniach 1-6 maja 1863 r. stoczyli bitwę w wojskami rosyjskimi. Obelisk i tablice zawierające opis tych wydarzeń przywołują pamięć o naszej tragicznej historii;
 • rezerwat "Nad Tanwią”, tzw. szumy - na odcinku 400 m rzeki Tanew znajdują się 24 progi skalne, tworzące małe wodospady;
 • single track w Hamerni - specjalnie wytyczona dla rowerzystów, utwardzona, kręta ścieżka, wijąca się między drzewami po pagórkowatym terenie – jeszcze w budowie;

Drugiego dnia:

 • Górecko Kościelne - śródleśna wieś założona w 1582 r.; słynie z modrzewiowego kościoła z 1768 r., alei pomnikowych dębów i kapliczki  na wodzie;
 • Bukownica - lesisty odcinek trasy między Góreckiem Kościelnym a Bukownicą charakteryzuje duża ilość mokradeł i źródeł zasilających m.in. rzekę Czarną Ładę, która tu bierze swój początek;
 • wiadukt nad linią hutniczo-siarkową - historia budowy i znaczenie LHS, ochrona krajobrazu na Roztoczu  oraz rys geologiczny Roztocza;
 • Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu - Zwierzyniec to w latach 1812-1944 siedziba Zarządu Ordynacji Zamojskiej. Poza ww. ośrodkiem wyjątkowy splendor miastu nadają: barokowy kościół na wodzie, browar z 1806 r., XIX wieczne klasycystyczne zabudowania Zarządu Ordynacji Zamojskiej oraz układ przestrzenny z osią wodną tzw. "willa renesansowa”;
 • Florianka - osada leśna położona na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Znana jest ze stajennej hodowli zachowawczej konika polskiego oraz polskiej owcy nizinnej odmiany Uhruskiej. Dla turystów udostępniono ścieżkę dendrologiczną powstałą na bazie szkółek Ordynacji Zamojskiej, eksponującą na powierzchni 3,2 ha 66 gatunków drzew i krzewów, Izbę Leśną z ekspozycją etnograficzną (mieści się tu również Informacja Turystyczna); 3 izby z prezentacją: twórczości Aleksandry Wachniewskiej, działalności Konrada Bartoszewskiego i militariów z II wojny światowej; stodołę z narzędziami rolniczymi i stolarskimi używanymi w gospodarstwie na przestrzeni wieków, oraz ścieżkę krajobrazową poprowadzoną wierzchowiną z punktem widokowym.

Na zakończenie rajdu przewodnik poprowadził konkurs wiedzy o Roztoczu, w którym jego laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Rajd można nazwać wielopokoleniowym, bowiem najmłodszy uczestnik miał 9 lat, a najstarszy 75.

Cele rajdu, tj.:

 • popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza oraz Transgranicznego Rezerwatu Biosfery "Roztocze”,
 • popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza, w szczególności "Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza”, "Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo”, "Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu” i "Trasy rowerowej do Florianki”,
 • zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze,
 • popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej i ekologicznej,
 • popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
 • w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych na Roztoczu,
 • zaktywizowanie społeczności Roztocza,
 • promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru LGD "Nasze Roztocze”,
 • promocja obszaru LGD jako idealnego do  uprawiania turystyki rowerowej,
 • zostały, lub w najbliższym czasie, będą zrealizowane.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom rajdu za udział, zdyscyplinowanie i podporządkowanie się przyjętym zasadom. Zdjęcia z rajdu, niżej podpisanego, są do obejrzenia w galerii zdjęć.

Robert Rabiega

Załącznik:

 
mt_ignore:
mt_ignore:

Partnerzy

UM Józefów Dla Pilota Artis Group Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …