Media o nas (9)

Media o nas

W poniedziałek (11 marca) w Biłgorajskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie, podczas którego poruszone zostały bardzo ważne dla pań tematy. Uroczystość stała się okazją do podsumowania plebiscytu NOWej Kobieta Roku powiatu biłgorajskiego.

Spotkanie zainicjowała posłanka Genowefa Tokarska, która od lat patronuje programowi profilaktyki zachorowań na raka u kobiet. Także 11 marca w sali widowiskowej BCK w Biłgoraju poruszone zostały szczególnie ważne dla zdrowia pań tematy – jak zapobiegać i nie dać się chorobie. - Już w 2009 roku rozpoczęłam jako wojewoda lubelski akcję “Kobiety kobietom”, gdyż okazało się, że na sto imiennych zaproszeń na badania zgłasza się tylko pięć. To fatalny wynik – mówiła posłanka Genowefa Tokarska.Wykład na temat zdrowego trybu życia przedstawiła dr n. med. Elżbieta Rodecka-Gustaw z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Kolejnym prelegentem podczas spotkania był ks. Rafał Pastwa, który emocjonalnie opowiedział o swoich przeżyciach związanych z chorobą i śmiercią mamy. – Dlaczego tutaj jestem? Jest to wdzięczność, zobowiązanie i poczucie, że powinienem coś zrobić. Sześć lat temu w Kraśniku założyłem fundację, która pomaga chorym na raka, zwłaszcza kobietom i im bliskim. Bo kiedy na nowotwór zachoruje jeden członek rodziny, to choruje z nim cały dom – mówił ks. Pastwa  Jako 11-letni chłopak dowiedział się o chorobie swojej mamy. Od tej pory całej jego życie było tym naznaczone. – To był dla mnie szok i ogromny strach – wspominał o swoich osobistych powodach rozpoczęcia pracy na rzecz osób chorych. Apelował do zebranych kobiet, aby nie doprowadziły do takiej sytuacji, w której on musiał dorastać i zadbały o swoje zdrowie. Mówił też o tym, jak bardzo ważne jest w takich przypadkach poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka. – Na całym świecie ludzie, też kobiety, chorują. Ale w Stanach Zjednoczonych kobieta chora na raka dowiaduje się o tej chorobie bardzo szybko. Myślę, że i w Polsce dojdzie do tego, że badania profilaktyczne staną się obowiązkowe – kontynuował.

Spotkanie kobiet stało się także okazją do podsumowania plebiscytu NOWej Gazety Biłgorajskiej “Kobieta Roku”. Czternaście wyjątkowych, aktywnych pań z całego powiatu biłgorajskiego zostało nagrodzonych upominkami, które ufundował starosta powiatu biłgorajskiego Marian Tokarski. Honorowy patronat nad konkursem pełniła gospodyni spotkania posłanka Genowefa Tokarska. Także posłanka do Parlamentu Europejskiego prof. Lena Kolarska-Bobińska pełniła honorową pieczę nad plebiscytem NOWej Gazety biłgorajskiej.

Wszystkie panie biorące udział w konkursie usłyszały wiele miłych słów. O ich bardzo ważnej roli i pracy na rzecz swoich społeczności lokalnych mówił w podsumowaniu starosta Marian Tokarski. Życzył paniom wiele zapału i kolejnych sukcesów w tak ważnej i odpowiedzialnej pracy.

Głos zabrała również zwyciężczyni plebiscytu Beata Strzałka. Dziękowała ona wszystkim osobom, które w głosowaniu oddały na nią swój głos. – W sposób szczególny dziękuję tym, którzy docenili moją pracę i poprzez głos oddany na mnie wyrazili aprobatę dla moich dotychczasowych działań. Wynik plebiscytu ogromnie mnie zaskoczył, uświadomił mi, że wszystkie moje dotychczasowe działania zostały zauważone i docenione. Tytuł zobowiązuje, mobilizuje i zachęca mnie do jeszcze bardziej energicznych działań na gruncie społecznym i politycznym – mówiła laureatka konkursu. Słowa uznania skierowała też do redakcji NOWej Gazety Biłgorajskiej za tak wspaniałą inicjatywę i pomysł na promocję kobiet.

- Dzięki plebiscytowi mogliśmy bliżej poznać sylwetki kobiet aktywnych i przedsiębiorczych, które oprócz obowiązków rodzinnych i zawodowych aktywnie angażują się w życie społeczne, kulturalne i samorządowe. Tak naprawdę to plebiscyt wypromował 14 wspaniałych Kobiet Roku, którym pragnę podziękować za wielki potencjał, zapał i chęć do działań na rzecz mieszkańców swoich społeczności, za upór w działaniach i entuzjazm, którym zarażają innych. Życzę wszystkim Paniom dalszych sukcesów – dodała.

Na zakończenie wieczoru wystąpili aktorzy z Zespołu Teatralnego Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury. Zaprezentowali oni wzruszający i dający do myślenia spektakl “Blaszany Kubek”.

Przypominamy sylwetki kandydatek:

Agnieszka Neuman-Lipińska – miasto Biłgoraj

Wiceprezes Fundacji Pomocy Dzieciom “Krzyk”, nauczycielka, wolontariuszka. Od kilku lat związana z działalnością Fundacji “Krzyk”, dzięki której setki dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym mogą liczyć na wsparcie. Fundacja działa również na rzecz rodzin niepełnych, matek samotnie wychowujących dzieci oraz innych osób potrzebujących. Zajmuje się również działalnością oświatową i kulturalną na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-materialnej. W swojej działalności Fundacja wykorzystuje zaangażowanie i potencjał wolontariuszy. To właśnie dla nich stworzony został w siedzibie Fundacji przy ul. 3 Maja 3 Klub Wolontariusza. Taką formę aktywności wśród młodzieży Agnieszka Neuman-Lipińska niestrudzenie propaguje od dawna.

Alicja Jachiewicz-Szmidt – gm. Biłgoraj

Aktorka, reżyserka i założycielka Fundacji Kresy 2000 Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu koło Biłgoraja. Od 15 lat zajmuje się prowadzeniem fundacji. Jest to działalność rodzinna. Założyła ją wspólnie z mężem. Zajmuje się m.in. wyłapywaniem młodych talentów. Prowadzi teatr Enigmatic (teatr działa od 2008 roku przy KUL – red.). Młodzież ma dzięki temu okazję poznać techniki recytacji. Jest także z wykształcenia pedagogiem. Jako aktorka występowała na scenach różnych teatrów: w Koszalinie (Bałtycki, im. Żeromskiego), w Warszawie (Na Woli), W Krakowie (Bagatela). Zagrała m.in. w takich filmach jak: “Generał Nil”, “Powiedz to”, “Gabi”, “Chopin. Pragnienie miłości”, “Przedwiośnie”, “Chce mi się wyć”, “Republika nadziei”,”Bez grzechu”, “Pięć kobiet na tle morza”, “Magma” i “Rodzina Połanieckich”.

Longina Kożuszek – gm. Biszcza

Pani Longina Kożuszek od wielu lat działa na rzecz swojej miejscowości. Jest skarbnikiem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Bukowiny i współorganizatorem wielu przedsięwzięć realizowanych przez organizację – m.in. Dni Akademickich w Bukowinie czy konserwacji zabytkowego kościółka rektorskiego w tejże miejscowości. Pani Longina jest także kierownikiem zespołu śpiewaczego “Krzewina”, zajmuje się doborem repertuaru zespołu podczas udziału w różnych gminnych i patriotycznych uroczystościach. Udziela się także w Kole Gospodyń Wiejskich i w Radzie Parafialnej. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję radnej Rady Gminy, a obecnie jest sołtysem Bukowiny Pierwszej. Wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne, a jej zainteresowaniem od wielu lat jest wędkarstwo. Jako jedna z nielicznych kobiet jest członkiem koła wędkarskiego “Sum”.

Marianna Stadnicka – gm. Turobin

Emerytowany pracownik Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach. Po zakończeniu pracy zawodowej przeniosła się do miejscowości Turobin, gdzie z zapałem zaangażowała się w pracę społeczną. Pełniła funkcję sekretarza Stowarzyszenia Turobińszczyzna, w którym zajmowała się działalnością kulturalno-oświatową. Pani Marianna jest współorganizatorem rajdu rowerowego “Jastrzębia Zdebrz”, który cieszy się ogromną popularnością wśród miłośników Roztocza i jazdy rowerowej. Zależy jej także na rozwoju strefy społecznej, kulturalnej i sportowej w gminie. Była inicjatorką remontu kapliczki w parku przy Straży Pożarnej, w bieżącym roku zorganizowała rajd rowerowy do Krasnobrodu. Nie obca jej jest także pomoc potrzebującym – z własnych środków opłacała obiady dla trójga dzieci z niezamożnych rodzin. Wyznaje zasadę, “jak cię widzą, tak cię piszą”, dlatego zabiega o polepszenie wizerunku estetycznego swojej miejscowości i gminy Turobin, stąd zrodził się pomysł konkursu na najpiękniejszy ogród. Jest także autorką artykułów do pisma “Dominik”. Pani Marianna pełni funkcję sołtysa sołectwa Turobin, a od listopada 2010 roku została wybrana radną Gminy Turobin.

Marzena Kapica – gm. Frampol

Młoda, ambitna osoba, matka dwojga dzieci. Społeczniczka. Wykazała swoją charyzmę i oddanie dla dobra społeczności lokalnej, podejmując trudną walkę o utrzymanie Szkoły Podstawowej w Radzięcinie, której groziła likwidacja. Jest “siłą napędową” stowarzyszenia prowadzącego dwie szkoły. Pomimo niełatwej prywatnej sytuacji życiowej, chętnie pomaga innym, poświęcając naprawdę wiele. Jest bardzo wrażliwa na losy i krzywdę innych ludzi. Angażuje się w działalność organizacji charytatywnej z Belgii, która wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Posiada wewnętrzną siłę, która pomimo wrażliwości, pozwala jej skutecznie dążyć do osiągnięcia zacnych celów. Wierzy w to, co robi i nie boi się narazić na krytykę. Jest osobą otwartą i kontaktową, wykazuje też zdolności organizacyjne. Jej bezinteresowność i oddanie dla dobra sprawy potrafi “zarażać” innych. Nie boi się “zakasać rękawów”, co niejednokrotnie udowodniła, chętnie poświęcając swój czas na pracę na rzecz szkoły i stowarzyszenia. Będąc żoną i matką, pracując zawodowo, działając społecznie, znajduje jeszcze czas na dokształcanie się.

Barbara Wojciechowska – gm. Józefów.

Ukończyła studia wyższe, a  od 6 lat pełni funkcję społeczną jako prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie “Podaj Dłoń” w Józefowie, gdzie utworzyła i prowadzi NZOZ- Zakład Rehabilitacji w Józefowie oraz wolontarystycznie pełni funkcję kierownika w  Świetlicy Środowiskowej w Józefowie. Jest członkiem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego. Zawodowo pracuje jako animator turystyki w Urzędzie Miejskim w Józefowie, gdzie organizuje rajdy piesze oraz zajmuje się promocją regionu. Skarbnik Klubu HDK PCK Józefów, inicjatorka Ruchu Społecznego “Krwinka i Krwinki” promującego Honorowe Krwiodawstwo oraz współorganizatorka Powiatowych Obchodów Dni Honorowych Dawców Krwi w Tomaszowie Lubelskim i spotkań Integracyjnych “Hipoterapia Łączy”. Organizatorka wielu akcji charytatywnych tj. zbiórki publicznej na rzecz powodzian, cyklicznych akcji pomocy żywnościowej PEAD,  świątecznych paczek dla dzieci. Pani Barbara jest osobą bardzo wrażliwą na potrzeby innych, ale także koleżeńską i otwartą. Prywatnie wspólnie z mężem wychowuje dwie córki, a jej zainteresowaniem jest narciarstwo, turystyka piesza i rowerowa, podróże.

Dorota Dobosz – gm. Tereszpol

Wieloletnia, zasłużona nauczycielka muzyki, animatorka kultury od lat zaangażowana w życie społeczno-kulturalne gminy, organistka w miejscowym kościele. Założycielka i kierownik chóru parafialnego “Oaza”, z którym koncertuje na festiwalach (Złoty Różaniec na XV Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym w 2009 r.) i przeglądach w powiecie i poza nim (m.in. na Krzeptówkach w Zakopanem, w sanktuarium w Łagiewnikach). Z jej inicjatywy chór wskrzesił dawne tradycje, wzbogacił repertuar o stare i nieco zapomniane pieśni religijne. Chór “Oaza” może pochwalić się wydanymi śpiewnikami (wielkopostnym, wielkanocnym, Maryjnym) oraz płytą z pieśniami religijnymi i ludowymi. Pani Dorota pracuje również z młodzieżą, rozwija muzyczne zdolności i zamiłowania, prowadząc chór szkolny i zespoły instrumentalne, przygotowuje młodych ludzi do udziału w różnorodnych konkursach i imprezach środowiskowych. Na co dzień osoba pogodna, życzliwa i uśmiechnięta, zawsze chętna do współpracy i niesienia pomocy innym.

Zofia Paszko  – gm. Księżpol

Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Korchowa “Jedność wsi”. Aktywnie uczestniczyła w organizacji imprez o charakterze interdyscyplinarnym w tym dwóch pikników rodzinnych i biesiady kulturalno-europejskiej “Tradycja łączy pokolenia”. Uczestniczka Kongresu Kobiet Lubelszczyzny 2012 roku. Aktywnie działa w Radzie Rodzicow przy Szkole Podstawowej w Korchowie Pierwszym. Pielegniarka oddziału wewnętrznego “Arion Szpitale” w Biłgoraju. Matka dwojga dzieci a dodatkowo właścicielka gospodarstwa ekologicznego. Zawsze uśmiechnięta, chętna do pracy na rzecz lokalnej społeczności i pomocy ludziom.

Ewelina Kołodziej – gm. Księżpol

Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Korchowa “Jedność wsi”. Aktywnie uczestniczyła w organizacji imprez o char. interdyscyplinarnym m.in. dwóch pikników rodzinnych i biesiady kulturalno-europejskiej “Tradycja łączy pokolenia”. Dodatkowo uczestniczka Kongresu Kobiet w Warszawie i w Lublinie. Rozpoczęła działalność w Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Korchowie Pierwszym. Studentka WSZiA w Zamościu na kierunku rachunkowość i finanse. Matka dwojga dzieci, a dodatkowo pracownica PSB Mrówka. Kobieta aktywna z planami na przyszłość, zawsze chętna do współpracy.

Jolanta Więcław – gm. Aleksandrów

Pani Jolanta to kobieta, która nie boi się stawiać czoła wyzwaniom. Zawsze otwarta na ludzi, dusza towarzystwa, nigdy nie odmówi pomocy innym. “Złota rączka”, która potrafi zrobić prawie wszystko. Od kilku lat angażuje się w życie społeczne i kulturalne swojej miejscowości. Jako członek Stowarzyszenia Przyjaciół Aleksandrowa “Przełazek” była organizatorem kilku imprez integracyjnych dla mieszkańców Aleksandrowa, co roku jest także współorganizatorem gminnych  uroczystości czy dożynek. Na sercu jej leży rozwój ruchu społecznego w rodzinnej miejscowości, dlatego zabiega o reaktywację KGW i o dalszą pracę w stowarzyszeniu. Pani Jolanta pracuje jako pracownik biurowy w prywatnej firmie.

Danuta Borowiak – gm. Goraj

Wieloletnia nauczycielka, animatorka kultury i samorządowiec. W życiu wykonywała wiele różnych zajęć, nigdy nie spoczęła na laurach. Skończyła kilka kierunków studiów, pełniła kilka funkcji społecznych i zawodowych. Zawsze młoda duchem i otwarta na innych ludzi. Nawet na emeryturze nie daje sobie czasu na odpoczynek. Po powrocie w rodzinne strony reaktywowała zespół  “Hosznianki” z Hoszni Ordynackiej, założyła i prowadzi także młodzieżową grupę teatralną “Novi”. Dzięki życzliwości i swojej kreatywności pani Danuta często wspomaga lokalne działania kulturalne poprzez tworzenie humorystycznych tekstów piosenek, pieśni i przyśpiewek. Nierzadko sama szyje kostiumy dla grup artystycznych przygotowywanych przez nią do występów. Pracownicy GOK-u nazywają ją ambasadorem kultury. Obecnie aktywnie działa w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gorajskiej – Gorajszczyzna.

Maria Bożena Waliłko – gm. Potok Górny

Animatorka kultury, społeczniczka i samorządowiec. Pani Maria Waliłko od lat angażuje się w życie społeczne i kulturalne swojej miejscowości i gminy Potok Górny. Jest założycielką i kierowniczką zespołu “Czerwone korale”, który skupia młodzież gimnazjalną i osoby dorosłe. Przy zespole działa grupa taneczna, wokalna, a także kapela. Pani Maria jest także autorką scenariuszy i tekstów widowisk obrzędowych, prowadzi także parafialną scholę “Gloria”. Schola może pochwalić się wydaną w ubiegłym roku płytą, a w bieżącym roku trwają przygotowania do nagrania kolejnego krążka. Maria Waliłko angażuje się także w działalność samorządową. Jest radną i wiceprzewodniczącą Rady Gminy Potok Górny. Prywatnie prowadzi wspólnie z mężem gospodarstwo rolne, jest matką dwóch dorosłych synów.

Alicja Czarna – gm. Księżpol

Pani Alicja jest właścicielką gospodarstwa agroturystycznego w Glinach. Od lat leży jej na sercu uaktywnienie turystyki w powiecie biłgorajskim. Jako pierwsza założyła gospodarstwo agroturystyczne w gminie Księżpol, od tej pory ciągle zwiększa poziom świadczonych usług. Nie boi się wyzwań i nowych doświadczeń. Kilkakrotnie sięgnęła po unijne fundusze, dzięki temu powstał nowoczesny obiekt hotelowo-bankietowy w Glinach. Pani Alicja jest także inicjatorką wielu przedsięwzięć kulturalnych m.in. Dnia Kobiet czy pikników integracyjnych. Jest członkiem kilku stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Beata Strzałka – miasto Biłgoraj

Pani Beata na co dzień jest pracownikiem SKOK im. ks. F. Blachnickiego. Prywatnie jest żoną i matką dwóch synów. Otwarta na potrzeby i pomoc ludziom od kilku lat angażuje się w działalność społeczną. Jest założycielką, a obecnie pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej, które od lat aktywnie działa na terenie miasta i powiatu. Jest inicjatorką cyklu Biłgorajskich Spotkań z Ekonomią Społeczną. Stowarzyszenie  SZRiPS współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu i województwa. Jest organizatorem pikników rodzinnych “Dzień bez samochodu” i “Rodzinnie, zdrowo i na sportowo. W ubiegłym roku pani Beata jako wolontariuszka aktywnie włączyła się w akcję “Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Beata Strzałka działa także w Radzie Osiedla Puszcza Solska, gdyż sprawy mieszkańców osiedla i miasta są dla niej bardzo ważne.

Źródło: NOWa gazeta biłgorajska

W urokliwej miejscowości Budziarze w gminie Biszcza w ubiegłą niedzielę, 26 czerwca, już po raz trzeci odbył się integracyjny piknik pod hasłem "Hipoterapia łączy". Nazwa imprezy w pełni się potwierdziła, bowiem tego dnia nie było granic między osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi.

Tradycyjnie już na polanie w Budziarzach odbył się piknik integracyjny, organizatorem którego było Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej z Biszczy oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" z Józefowa. Jak zwykle udział w imprezie wzięły także osoby niepełnosprawne ze stowarzyszania "Siron" z Biłgoraja, podopieczni Domów Pomocy Społecznej i placówek opiekuńczych.

Jak co roku organizatorzy pikniku udowodnili, że idea pikniku jest wciąż aktualna i że można świetnie się bawić nawet bez alkoholu. Tego popołudnia nie zabrakło konkursów dla dzieci i dorosłych, zabaw i przejażdżek konnych i bryczką. Tradycyjnie zorganizowany został konkurs na najlepsze ciasto, a wygrana w nim przypadła Katarzynie Igras.

Wiele emocji gościom pikniku dostarczyło przeciąganie liny, a rywalizacja w konkursie była bardzo zacięta. Najmłodsi natomiast świetnie się bawili, biorąc udział w konkursie rysunku na asfalcie. Na dziecięcych rysunkach często pojawiały się konie, bo to one były najbardziej oblegane przez dzieci i młodzież, a kontakt ze zwierzętami sprawiał wszystkim sporo radości.

Każdy mógł się pokrzepić tradycyjną grochówką, którą bawiącym się w Budziarzach dostarczyły gospodarstwa agroturystyczne Jana Sadowego i Alicji Czarnej. Na zakończenie uczestnicy pikniku integracyjnego zostali uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu.

Organizatorzy pikniku "Hipoterapia łączy" dziękują wszystkim sponsorom i fundatorom nagród za pomoc w organizacji imprezy.

Patronat medialny nad piknikiem sprawowała NOWa Gazeta Biłgorajska.

Źródło: NOWa gazeta biłgorajska

Chociaż akcja krwiodawstwa, która miała miejsce 11 lutego w Aleksandrowie, nosiła nazwę "Twoja kropla w morzu potrzeb", zebrano jej niemało, bo aż 18 litrów. Krew tego dnia oddało aż 41 osób.

Akcja oddawania krwi odbyła się w Aleksandrowie po raz pierwszy. Z pomysłem, aby ją zorganizować, wystąpili członkowie stowarzyszenia "Przełazek" i józefowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń". Koordynatorem i pomysłodawczynią akcji była Agata Swacha. Oto relacja z jej przebiegu dostępna na stronie internetowej urzędu gminy:

 "W sobotni mroźny poranek, kilka minut przed godziną 10 autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Lublina zatrzymał się na placu przy Urzędzie Gminy. Tuż za nim pojawiły się pierwsze osoby deklarujące chęć oddania krwi. Jak dokładnie wyglądał proces poboru krwi? Na początku, zanim dawcy zostali zarejestrowani, posilili się sokiem bądź herbatką i specjalnie na tę okazję przygotowanymi wypiekami pań z "Przełazka". Po spełnieniu wszelkich wymagań dla krwiodawcy, zbadaniu hemoglobiny i wyeliminowaniu ewentualnych przeciwwskazań (np. niewydolność krążenia), taka osoba zajęła miejsce na fotelu w mobilnym punkcie poboru krwi, czyli w czerwonym autobusie. Po zakończeniu poboru dumni i uśmiechnięci dawcy mogli odebrać czekoladę oraz złożyć dokumenty niezbędne do wykonania "krewkarty" - identyfikacyjnej karty grupy krwi. Jest to dokument, obok legitymacji honorowego dawcy krwi, na podstawie którego można dokonać transfuzji krwi z pominięciem czasochłonnego laboratoryjnego ustalania grupy krwi".

Oprócz akcji krwiodawstwa tego dnia w Aleksandrowie zorganizowano pokaz udzielania pierwszej pomocy medycznej. Jak na pierwszą tego typu akcję w tej miejscowości śmiało można stwierdzić, że zakończyła się ona sukcesem. Gratulujemy organizatorom i liczymy na dalszy zapał do działania.

Źródło: NOWa Gazeta Biłgorajska

Prawie sto osób wzięło udział w Rodzinnych Igrzyskach Zimowych, które podczas minionego weekendu odbyły się na stoku w Szopowem w gminie Józefów. Organizatorzy przygotowali dla nich różne konkurencje m.in: slalom gigant na nartach, zjazdy z górki na ślizgaczach, a także rzut śnieżką do celu dla dzieci oraz zjazd na "byle czym", gdzie nie liczył się czas, lecz pomysłowość uczestników.

Największym zainteresowaniem cieszył się zjazd z górki na ślizgaczach, w którym uczestniczyło 25 dzieci. Pierwsze miejsce zajął Krzysztof Wlaź, który wyprzedził Amelię Tracz i Natalię Szkałubę.

W rzucie śnieżką do celu rywalizowało 21 zawodników, a najlepszym okazał się Stanisław Szpinda. Drugie miejsce zajął Hubert Nieśpiał, a trzeci był Bartłomiej Droździel.

Konkurencje narciarskie były rozgrywane w oddzielnych kategoriach dziewcząt i chłopców. Zwycięzcami zostali Dominika Tytoń i Bartłomiej Droździel. Drugie miejsca zajęli Karolina Wojciechowska i Michał Gontarz, natomiast na trzecich pozycjach uplasowali się Natalia Dzikoń i Marcin Płoński.

Jedną z najbardziej widowiskowych konkurencji był zjazd "na byle czym", w którym swoje kosmiczne pojazdy śnieżne zaprezentowało prawie 20 uczestników igrzysk. Największe uznanie za pomysłowość w przygotowaniu wehikułu zdobył Czesław Zaklekta, druga nagrodę odebrał Stanisław Szpinda, a trzecie miejsce zajął Krzysztof Wlaź.

W oddzielnych konkurencjach rywalizowali rodzice dzieci biorących udział w igrzyskach. W slalomie gigancie na nartach pierwsze miejsce zajął Aleksander Mirecki, który wyprzedził Dariusza Wojciechowskiego i Dariusza Tytonia. Aż 10 rodziców wzięło udział w zjeździe z górki na ślizgaczach. Zwyciężył Andrzej Wlaź, przed Andrzejem Płońskim i Małgorzatą Płońską.

Dodatkową atrakcją igrzysk w Szopowem był konkurs na najsmaczniejsze ciasto, do którego zgłoszono sześć słodkich propozycji. W kulinarnej konkurencji najlepsza okazała Elżbieta Lal.

Po zakończonych zawodach, jak na rodzinną imprezę przystało, dzieci i rodzice wraz z organizatorami igrzysk wspólnie spędzali czas przy ognisku, piekąc kiełbaski i przy muzyce, o którą zadbał Henryk Kolaszyński.

Barbara Wojciechowska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" w Józefowie, głównego organizatora igrzysk, dziękuje za wsparcie burmistrzowi Romanowi Dziurze, który objął imprezę honorowym patronatem i ufundował nagrody. W organizacji zawodów stowarzyszenie wsparli również: dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego Edyta Nieśpiał, Rada Rodziców SP w Józefowie, właściciele stoku w Szopowem Zofia i Jan Rawiakowie, wolontariusze stowarzyszenia, nauczyciele, przewodniczący Rady Miasta Andrzej Wojtyła, a także radni Marian Więcław i Tomasz Waszczuk oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Józefowie.

Źródło: NOWa Gazeta Biłgorajska

W sobotę 16 lipca 2011 r., z okazji 10-lecia stowarzyszenia "Podaj dłoń" w Józefowie, odbyło się "VIII Międzynarodowe Kryterium Uliczne Asów Biłgoraj" - Józefów 2011 pod hasłem "Razem możemy więcej" zorganizowane przez Stowarzyszenie Integracyjno - Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych "SIRON" w Biłgoraju.

Rano zakwaterowano uczestników w internacie przy ulicy Cegielnianej w Biłgoraju, następnie z pomocą wolontariuszy zajęliśmy miejsca w autokarze i ok. godziny 9 pojechaliśmy do Józefowa. Tam wpisano zawodników na listy i wydano im numery startowe.

Wszystkich przywitał: Burmistrz Józefowa pan Roman Dziura, w towarzystwie prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" pani Barbary Wojciechowskiej, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury pani Beaty Zaśko, przewodniczącego Rady Miejskiej pana Andrzeja Wojtyło oraz prezesa Stowarzyszenia Integracyjno - Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych "SIRON" w Biłgoraju, głównego "sprawcy" tego biegu, pana Wiesława Ostasza.

Po krótkiej rozgrzewce nastąpił start. Trasa to 2,5 km nową ścieżką rowerową przy ulicy Kościuszki do Majdanu Nepryskiego dla zawodników z tetraplegią oraz w obie strony tj. 5 km dla zawodników z paraplegią.

Po kilku minutach pierwsi zawodnicy dojechali do Majdanu Nepryskiego, dla zawodników z tetraplegią była to już meta, a zawodnicy z paraplegią zawrócili i jechali do Józefowa, gdzie linia startu była także linią mety.

W kategorii tetraplegii kobiet:

 • Stanisława Maciejewska

W kategorii tetraplegii mężczyzn:

 • Piotr Nowak
 • Józef Jeleń
 • Leszek Włosek

W kategorii paraplegii kobiet:

 • Bożena Czechoniuk
 • Maria Mulawa

W kategorii paraplegii mężczyzn:

 • Mirosław Sudoł
 • Sylwester Wojtasz
 • Artur Koch
 • Marek Iwanicki
 • Marcin Kruczek
 • Mirosław Kratiuk
 • Janusz Hałas
 • Henryk Grasza
 • Dariusz Iwańczyk
 • Kuba Ostasz

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w niedzielę 17 lipca w Józefowie w trakcie festynu "Dni Józefowa".

Dzielnie walczył ze starszymi i mocniejszymi najmłodszy zawodnik - ośmioletni Kuba Ostasz z Tomaszowa Lubelskiego, czym wzbudził ogólny podziw i sympatię. W dowód uznania otrzymał specjalny puchar i nagrody ufundowane przez organizatorów.

We wszystkich działaniach organizacyjnych i porządkowych pomagali pracowici wolontariusze Magdalena Jarszczak, Krzysztof Klimecki i Sebastian Adamczyk.

Kazimierz Adomat
Źródło: www.siec.info.pl

23 lutego br. w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" w Józefowie, zakończyły się warsztaty zatytułowane: "Zaplanuj swoją przyszłość". Uczestnicy warsztatów - łącznie 20 osób, mieszkańców miasta i gminy Józefów o niskich dochodach, mogli nauczyć się jak racjonalnie zaplanować swój budżet domowy.

Warsztaty trwały od 18 do 23 lutego br. i mógł w nich wziąć udział każdy, o ile dochody jego rodziny nie przekraczały 2.500 zł miesięcznie. Tematyka zajęć była bardzo "na czasie", ponieważ dotyczyła szeroko pojętej edukacji finansowej rodzin, znajdujących się w nie najlepszej kondycji materialnej. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m.in. jak konstruować rodzinny budżet, gdzie szukać oszczędności i w jaki sposób powiększać dochody. Zapoznali się z prostymi zasadami dotyczącymi praw konsumenta, racjonalnym pożyczaniem pieniędzy, zjawiskiem tzw. "pułapki kredytowej". Trenerzy prowadzący zajęcia przekonywali odbiorców co do konieczności tworzenia w domowych budżetach funduszu na "nagłe wypadki".

- Warsztaty składały się z cyklu 4 spotkań. Ich organizacja była odpowiedzią na często zgłaszane potrzeby edukacyjne w tym zakresie. Uczestnicy warsztatów są bardzo zadowoleni. Wiele się nauczyli, poznali swoje prawa oraz podstawowe zasady domowej ekonomii. Wysoki poziom zajęć zagwarantowali trenerzy - specjaliści ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Biskiej z Biszczy, z którym od dawna współpracujemy. Obecne warsztaty są niejako kontynuacją podobnych zajęć sprzed 3 lat, ale są bardziej rozbudowane. Po więcej szczegółów zapraszam na naszą stronę internetową: www.podajdlon.pl, gdzie można także zapoznać się z materiałami multimedialnymi dotyczącymi warsztatów - komentuje Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" Barbara Wojciechowska.

Warsztaty zorganizowane w Józefowie cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Okazało się, że kwestie związane z domowymi finansami, wydawałoby się oczywiste, nie zawsze takie są i wiedza zdobyta w trakcie spotkań, może okazać się bardzo przydatna w codziennym życiu. Każdy z uczestników zajęć otrzymał materiały szkoleniowe, które przydadzą się mu na co dzień do planowania domowego budżetu. Warsztaty były finansowane przez Narodowy Bank Polski i Fundację Wspomagania Wsi. Organizatorami zajęć było Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" z Józefowa, które także udostępniło lokal oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie. Przeprowadzenie warsztatów było możliwe dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Biskiej w Biszczy.

Źródło: bilgorajska.pl

Integracja wielopokoleniowa to główny cel projektu "Ja, Ty, My i Oni", który zrealizowało Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" w Józefowie.

W zajęciach, które odbywały się przez pół roku, uczestniczyło kilkadziesiąt osób w wieku od 15 do 65 lat. Część warsztatów była przeznaczona wyłącznie dla mężczyzn, w innych brały udział tylko kobiety. Mężczyźni uczestniczyli na przykład w zajęciach kulinarnych, a kobiety w... strażackich. W ramach projektu zorganizowano również warsztaty artystyczne "Rękodzieło", fotograficzne "Flesz" oraz hobbystyczne "Art - Hobby" i "Witraż", a także seminarium zatytułowane "Aktywne Kobiety - przełamanie stereotypów".

Ostatnim elementem projektu był piknik integracyjny. Podsumowując wszystkie działania prezes stowarzyszenia Barbara Wojciechowska powiedziała, że wzmocniły one integrację i aktywność uczestników warsztatów, a efekty tych działań będą widoczne w przyszłości. Na razie umiejętności nabyte przez mieszkańców podczas realizacji projektu potwierdzają dyplomy i wykonane przez nich prace.

Na wystawie plenerowej można było podziwiać witraże, obrazy, prace wykonane szydełkiem, kartki okolicznościowe, przedmioty zdobione techniką decoupage, zdjęcia, kwiaty z bibuły oraz makietę wiejskiej zagrody.

Po prezentacji dokonań odbył się piknik, na którym można było spróbować potraw przygotowanych przez uczestników warsztatów kulinarnych.

Projekt "Ja, Ty, My i Oni" był finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: bilgorajska.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" w Józefowie cały czas prężnie działa. Prezes Barbara Wojciechowska wciąż zdobywa fundusze i realizuje nowe projekty, w których mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Józefów.

Stowarzyszenie powstało w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego Burmistrza Romana Dziury, który jest wpisany w KRS jako jeden z trzech założycieli. Głównym celem stowarzyszenia była pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej. Tę ideę kontynuuje obecna prezes stowarzyszenia Barbara Wojciechowska. W ostatnim czasie udało się pozyskać nowe fundusze. Stowarzyszenie cały czas się rozwija.

Końca dobiega ostatni projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Ja Ty My i Oni - Integracja Wielopokoleniowa", w ramach którego zostały zorganizowane bezpłatne warsztaty artystyczne "Rękodzieło", kulinarne "Regionalne smaki", fotograficzne "Flesz", hobbystyczne "Art-Hobby", "Strażaczka" oraz "Witraż". Na zakończenie planowany jest piknik przy siedzibie Stowarzyszenia. Zostanie na nim zorganizowana wystawa plenerowa prac wykonanych w trakcie trwania projektu.

Obecnie Stowarzyszenie zaczyna realizować kolejny projekt pod nazwą "Kropla Życia". Będzie on promował ratownictwo medyczne i krwiodawstwo. Te bardzo ważne zagadnienia będzie zgłębiało 15 uczestników. W ramach realizowania projektu zostaną zorganizowane zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego i wolontariatu. Uczestnicy będą również zdobywali wiedzę na temat organizowania akcji krwiodawstwa i wartości z tego płynących. Został również zaplanowany wyjazd studyjny do Centrum Ratownictwa Medycznego w Krakowie.

Stowarzyszenie "Podaj Dłoń" zdobyło również dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację nowatorskich działań w prowadzonej przez nie świetlicy środowiskowej. Wartość dotacji wyniosła 56 tysięcy złotych. Za te środki zostanie zrealizowany projekt "Świetlica na czasie" - czyli alternatywne zajęcia dla dzieci mające na celu odciągnięcie dzieci od komputerów i zachęcenie do aktywności sportowej. W ramach projektu zaplanowano utworzenie drużyny dziecięcej "Piłkareczki", zajęcia z malarstwa, zajęcia z wolontariatu, profilaktykę uzależnień, integrację wielopokoleniową, oraz działania proekologiczne. Do dyspozycji najmłodszych będzie także psycholog i logopeda. Organizowane będą rajdy rowerowe, wycieczki piesze, wyjazd na narty i kulig. W projekcie weźmie udział 30 dzieci z terenu gminy Józefów.

Na prowadzenie świetlicy środowiskowej, zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie gabinetu rehabilitacji Stowarzyszenie uzyskało także dotację z Urzędu Miejskiego w Józefowie w wysokości 36 tysięcy złotych.

Drugą stroną działalności Stowarzyszenia jest utworzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Byłoby to niemożliwe bez wsparcia burmistrza Romana Dziury oraz radnych Józefowa którzy użyczyli lokal na działalność zakładu. Dzięki nim został także zakupiony sprzęt rehabilitacyjny o wartości 36 tysięcy złotych. Pomimo spełniania wszystkich warunków, przez półtora roku Stowarzyszenie borykało się z trudnościami w uzyskaniu kontraktu z NFZ. W 2009 roku nie zostały bowiem ogłoszone żadne konkursy, zostały tylko przedłużone umowy starym jednostkom. Nowo powstałe instytucje nie mogły liczyć na żadne pieniądze. W maju 2010 roku został jednak rozpisany konkurs. Przystapił do niego NZOZ "Podaj Dłoń - Zakład Rehabilitacji w Józefowie. Na usługi rehabilitacyjne udało się uzyskać 30 tysięcy 900 zł. - Pragnęłabym w tym miejscu szczególnie podziękować za wszelką pomoc i zaangażowanie burmistrzowi Romanowi Dziurze oraz radnym: Jerzemu Hajdukowi i Tomaszowi Ścirko, oraz kierownikowi NZOZ "Podaj Dłoń" - Rafałowi Sapule, bez których trudno byłoby osiągnąć ten sukces - mówi prezes Barbara Wojciechowska.

Stowarzyszenie prowadzi także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, na którego działania, takie jak wyjazd na hipoterapię we wrześniu czy zajęcia w świetlicy, również uzyskało dotację. Stowarzyszenie we współpracy z Bankiem Żywności zajmuje się także rozprowadzaniem żywności. Z pomocy skorzystało ponad tysiąc najbardziej potrzebujących rodzin. Do tego zadania zostali wytypowani przez burmistrza Romana Dziurę.

Źródło: NOWa

Kolejna grupa mieszkańców gminy Józefów będzie mogła za darmo nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, podstaw ratownictwa medycznego i promocji krwiodawstwa. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń", które organizuje tego typu warsztaty, otrzyma pieniądze na kontynuację projektu pod nazwą "Życie cudem jest" z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Efektywna promocja zdrowiaStowarzyszenie organizuje zajęcia od ubiegłego roku. W projekcie pod hasłem "Kropla krwi" uczestniczyło 15 osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. W tym roku warsztaty odbywają się pod hasłem "Życie cudem jest" i obejmują również 15 osób. "Cieszymy się, że nasze wysiłki przynoszą efekty i zostały docenione przez urząd pracy, bo dzięki przyznanym środkom w przyszłym roku kolejna grupa będzie mogła zdobyć nowe umiejętności" - mówi w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową prezes stowarzyszenia Barbara Wojciechowska.

Uczestnicy projektu łącza teorię z praktyką. W tym roku odwiedzili m.in. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ustrzykach Górnych oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lubelskim.

Jedną z ostatnich inicjatyw była promocja akcji krwiodawstwa w gminie Józefów poprzez... maskotki "kropelki". "Obserwując spadającą w ostatnich miesiącach liczbę dawców szukaliśmy sposobu jak zachęcić mieszkańców do oddawania krwi. Uznaliśmy, że nasi odbiorcy niechętnie czytają ulotki czy plakaty, dlatego postanowiliśmy zastosować metodę bezpośrednich rozmów, prowadzonych właśnie przez "kropelki" - ujawnia szczegóły pomysłu prezes Wojciechowska. Uczestnicy zajęć wykonali własnoręcznie maskotki, które potem odwiedzały szkoły i zakłady pracy. Pomysł sprawdził się, ponieważ prawie połowa uczestników listopadowej akcji krwiodawstwa stanowili nowi dawcy.

Barbara Wojciechowska deklaruje, że w przyszłym roku działania te będą kontynuowane. Projekt pod nazwą "Życie cudem jest" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie www.iaslubelskie.pl

Partnerzy

UM Józefów Dla Pilota Artis Group Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …