Aktualności (142)

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" zaprasza osoby z niepełnosprawnością na spotkanie regionalne "Hipoterapia łączy". Podczas spotkania oferujemy: naukę jazdy konnej, rywalizacje sportowe, konkurs Karaoke, warsztaty taneczne, konkurs ciast, konkurs rękodzieła, warsztaty fotograficzne, ognisko integracyjne.

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością z powiatów: biłgorajskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i hrubieszowskiego.

Zadanie publiczne jest realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznany przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Szkolenie Tajemnice zaklęte w glinieW dniach 4-10.09.2023 r. odbyło się szkolenie "Tajemnice zaklęte w glinie" kadry WTZ oraz wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

Szkolenie Tajemnice zaklęte w glinieWarsztaty miały na celu rozwinięcie kompetencji zawodowych kadry pracującej poprzez naukę na kole garncarskim.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń".

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego a zlecone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

Galeria prezentuje uczestników Warsztatów Terapii Zajeciowej w Józefowie podczas zajęć.

 

Delegacje 10 placówek, wspierających osoby niepełnosprawne, przyjechały w czwartek 31 sierpnia do Józefowa, by wziąć udział w Przeglądzie Piosenki Turystycznej "Józefowska nutka". Była to pierwsza edycja nowej imprezy i biorąc pod uwagę pozytywne opinie uczestników, organizatorzy deklarują, że będą kolejne.

- Gościliśmy około 140 osób, głównie podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej z czterech powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Każda placówka miała swojego reprezentanta wśród wokalistów, którzy wystąpili w przeglądzie, a wśród widzów byli m.in. turyści, wypoczywający na Roztoczu - relacjonuje w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową pomysłodawczyni przeglądu, prezes Stowarzyszenia "Podaj dłoń" i kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Józefowie Barbara Wojciechowska.

Impreza odbywała się nad miejscowym zalewem, a oprócz występów wokalnych uczestnicy przeglądu wzięli udział w warsztatach gry na instrumentach perkusyjnych, które poprowadził muzykolog i instruktor WTZ w Józefowie Damian Kulik, oraz we wspólnej biesiadzie przy ognisku.

Organizatorzy cieszą, że pierwsza edycja przeglądu zebrała tak pozytywne opinie i dlatego już pracują nad kolejnymi spotkaniami. - Liczba gości była imponująca, ale następnym razem będziemy chcieli zaprosić jeszcze więcej placówek, a scenę udostępnić większej liczbie wokalistów - zapowiada Barbara Wojciechowska.

Pierwszy Przegląd Piosenki Turystycznej "Józefowska Nutka" został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które Stowarzyszenie "Podaj dłoń" pozyskało od samorządu województwa lubelskiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" zaprasza osoby z niepełnosprawnością na I Przegląd Piosenki Turystycznej "Józefowska Nutka". Będzie on szansą na prezentację talentów wokalnych, integrację osób z niepełnosprawnością oraz naukę gry na instrumentach perkusyjnych, a przede wszystkim umożliwi wspólną zabawę uczestników różnych warsztatów terapii zajęciowych.

Projekt jest realizacją zlecenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie a finansowany przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych.

mt_ignore:I Przegląd Piosenki Turystycznej

Ralacja z rajdu pieszego trasą nordic walkingStowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń", Nasze Roztocze Lokalna Grupa Działania przy współpracy z WTZ w Józefowie i WTZ w Grabowicy zorganizowali 7 czerwca 2023 r. rajd pieszy trasą nordic walking, którego celem było porządkowanie terenu w okolicach józefowskich kamieniołomów i zalewu.

Wspólnie z uczestnikami zebraliśmy dużo śmieci, między innymi starą kanapę. Następnie zgromadziliśmy się nad zalewem, gdzie został przeprowadzony konkurs proekologiczny zakończony poczęstunkiem przy ognisku.

Galeria prezentuje uczestników rajdu pieszego trasą nordic walking podczas porządkowania terenu, konkursu proekologicznego oraz poczęstunku przy ognisku.

Siowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" we współpracy z WTZ Józefów oraz LGD Nasze Roztocze zapraszają w dniu 7 czerwca 2023 r. na Rajd Pieszy trasą Nordic Walking.

mt_ignore:Rajd Pieszy trasą Nordic Walking

Poniżej znajduje się przykład wypełnionego druku z poleceniem wpłaty darowizny na rzecz pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Zachęcamy do  wpłat.

Przykład wypełnionego druku wpłaty na rzecz uchodźców z Ukrainy:

mt_ignore:Przykładowy druk przelewu

Mobilna zbiórka dla UkrainyDzisiaj w godzinach popołudniowych bus Warsztatów Terapii Zajęciowej będzie zbierał potrzebne rzeczy tj: koce, kołdry, poduszki, pościel, pampersy, chusteczki mokre, woda, soczki, słoiczki dla dzieci,  przekąski, batony, czekolady, lekarstwa przeciwbólowe.

Czekajcie na przystankach. Proszę zatrzymywać naszego białego busa z oznakowaniem dla niepełnosprawnych.

Godziny przejazdu busa:

 • Majdan Nepryski - 14:00,
 • Siedliska - 14:05,
 • Długi Kąt Osada przy DPS - 14:07,
 • Hamernia - 14:10,
 • Długi Kąt wieś - 14:20,
 • Stanisławów, Górniki i Szopowe - 14:25 do 14:35,
 • Majdanek Kasztelański - 14:30,
 • Górecki Stare, Tarnowola - 14:35,
 • Aleksandrów - 14:45 - 15:00.

Z góry dziękuję
Barbara Wojciechowska

Pomoc dla uchodźców z UkrainyW budynku byłego LO w Józefowie organizowana jest zbiórka potrzebnych rzeczy dla naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy przebywają w schronisku w Józefowie. Zbiórka odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00.

Prosimy na bieżąco sprawdzać jakie produkty są aktualnie potrzebne - https://tiny.pl.
 

 • Numer kontaktowy do Barbary Wojciechowskiej 600 283 518.
 • Numer kontaktowy do Tomasza Dziury 783 278 435.

Do osób, które chcą wesprzeć finansowo!

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" jest organizacją Pożytku Publicznego KRS 0000032177 i koordynuje w naszej Gminie pomoc rzeczową i materialną dla Ukrainy.

Osoby chętne prosimy o wpłaty na konto

Bank pekao s.a Zamość Nr konta
80124028161111001054872973

Aktualnie, prosimy przynosić, piżamy,  kapcie,  koce, kołdry, dresy, poduszki, pościele. Bardzo prosimy o przynoszenie czystych rzeczy.

mt_ignore:Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

"Józefowski Rajd Rowerowy" to nazwa dwudniowej imprezy rowerowej turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym, która odbyła się na Roztoczu Środkowym w dniach 25-26 września 2021 r.

Józefowski Rajd RowerowyMiejscem startu i mety był rynek w Józefowie. Trasy wycieczek rowerowych poprowadzone były z wykorzystaniem istniejących tras i szlaków rowerowych: "Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza”, "Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo”, "Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego”"Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”, "Trasy rowerowej do Florianki” oraz innych szlaków turystycznych - w zał. mapa tras.

Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń”,  a jego wykonawcą, wybranym w ramach zapytania ofertowego, Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa.

Rajd odbył się w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Każdy z uczestników rajdu - 100 osób, ponad dwudziestu pięciu z nich było przedstawicielami grup defaworyzowanych, otrzymał w biurze rajdu, po zarejestrowaniu, okolicznościową koszulkę, mapę tras "Józefowskiego Rajdu Rowerowego”, przewodnik "Rowerem po Roztoczu”, folder "Gmina przyjazna rowerzystom - Józefów na Roztoczu”, mapy: "Józefów rowerowa stolica Roztocza” i "Józefów na Roztoczu i jego atrakcje” oraz przewodnik turystyczny z mapami "Centralny szlak rowerowy Roztocza”. Uczestnicy rajdu w ciągu dwóch dni przejechali 117 km, pierwszego - 60, drugiego 57 km. Każdego dnia otrzymywali napoje izotoniczne – 0,7 l  oraz 3 posiłki. Pilot rajdu prowadził jego uczestników zaplanowaną trasą, koordynatorzy - instruktorzy turystyki rowerowej, dbali o bezpieczeństwo przejazdu, zabezpieczając niebezpieczne miejsca przejazdu. Również nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwał ratownik medyczny, mechanik rowerowy i samochód techniczny jadący na końcu peletonu. Komandor rajdu, będący doświadczonym przewodnikiem turystyki rowerowej, prowadził część edukacyjną, informując uczestników rajdu o odwiedzanych miejscach.

Pierwszego dnia były to:

 • Fryszarka - historyczna nazwa miejsca po osadzie, w której "fryszowano”, czyli  wytapiano surówkę żelaza z rud darniowych;
 • Maziarze - również historyczna nazwa osady, w okolicach której partyzanci stoczyli bitwę z hitlerowską armią w dniach 24-26 czerwca 1944 r., nazwaną później bitwą pod Osuchami. Na tablicach informacyjnych zamieszczono opisy tych wydarzeń;
 • Kobylanka - kolejna historyczna nazwa osady, w okolicach której powstańcy styczniowi w dniach 1-6 maja 1863 r. stoczyli bitwę w wojskami rosyjskimi. Obelisk i tablice zawierające opis tych wydarzeń przywołują pamięć o naszej tragicznej historii;
 • rezerwat "Nad Tanwią”, tzw. szumy - na odcinku 400 m rzeki Tanew znajdują się 24 progi skalne, tworzące małe wodospady;
 • single track w Hamerni - specjalnie wytyczona dla rowerzystów, utwardzona, kręta ścieżka, wijąca się między drzewami po pagórkowatym terenie – jeszcze w budowie;

Drugiego dnia:

 • Górecko Kościelne - śródleśna wieś założona w 1582 r.; słynie z modrzewiowego kościoła z 1768 r., alei pomnikowych dębów i kapliczki  na wodzie;
 • Bukownica - lesisty odcinek trasy między Góreckiem Kościelnym a Bukownicą charakteryzuje duża ilość mokradeł i źródeł zasilających m.in. rzekę Czarną Ładę, która tu bierze swój początek;
 • wiadukt nad linią hutniczo-siarkową - historia budowy i znaczenie LHS, ochrona krajobrazu na Roztoczu  oraz rys geologiczny Roztocza;
 • Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu - Zwierzyniec to w latach 1812-1944 siedziba Zarządu Ordynacji Zamojskiej. Poza ww. ośrodkiem wyjątkowy splendor miastu nadają: barokowy kościół na wodzie, browar z 1806 r., XIX wieczne klasycystyczne zabudowania Zarządu Ordynacji Zamojskiej oraz układ przestrzenny z osią wodną tzw. "willa renesansowa”;
 • Florianka - osada leśna położona na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Znana jest ze stajennej hodowli zachowawczej konika polskiego oraz polskiej owcy nizinnej odmiany Uhruskiej. Dla turystów udostępniono ścieżkę dendrologiczną powstałą na bazie szkółek Ordynacji Zamojskiej, eksponującą na powierzchni 3,2 ha 66 gatunków drzew i krzewów, Izbę Leśną z ekspozycją etnograficzną (mieści się tu również Informacja Turystyczna); 3 izby z prezentacją: twórczości Aleksandry Wachniewskiej, działalności Konrada Bartoszewskiego i militariów z II wojny światowej; stodołę z narzędziami rolniczymi i stolarskimi używanymi w gospodarstwie na przestrzeni wieków, oraz ścieżkę krajobrazową poprowadzoną wierzchowiną z punktem widokowym.

Na zakończenie rajdu przewodnik poprowadził konkurs wiedzy o Roztoczu, w którym jego laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Rajd można nazwać wielopokoleniowym, bowiem najmłodszy uczestnik miał 9 lat, a najstarszy 75.

Cele rajdu, tj.:

 • popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza oraz Transgranicznego Rezerwatu Biosfery "Roztocze”,
 • popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza, w szczególności "Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza”, "Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo”, "Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu” i "Trasy rowerowej do Florianki”,
 • zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze,
 • popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej i ekologicznej,
 • popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
 • w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych na Roztoczu,
 • zaktywizowanie społeczności Roztocza,
 • promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru LGD "Nasze Roztocze”,
 • promocja obszaru LGD jako idealnego do  uprawiania turystyki rowerowej,
 • zostały, lub w najbliższym czasie, będą zrealizowane.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom rajdu za udział, zdyscyplinowanie i podporządkowanie się przyjętym zasadom. Zdjęcia z rajdu, niżej podpisanego, są do obejrzenia w galerii zdjęć.

Robert Rabiega

Załącznik:

 
mt_ignore:
mt_ignore:
Strona 1 z 11

Partnerzy

UM Józefów Dla Pilota Artis Group Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …