Aktualności (129)

Dnia 11 lutego 2012 r. na Stoku w Szopowem odbyły się Rodzinne Igrzyska Zimowe, w których uczestniczyło prawie 100 osób. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" z Józefowa, imprezę współorganizowała Szkoła Podstawowa im Mieczysława Romanowskiego w Józefowie, właściciel stoku w Szopowem Pan Jan Rawiak, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Józefowie, Urząd Miejski w Józefowie, Biblioteka Publiczna w Józefowie. Honorowy Patronat pełnił Burmistrz Józefowa Pan Roman Dziura.

Rodzinne Igrzyska ZimoweNa stoku zebrały się licznie rodziny, które chętnie uczestniczyły we wspólnej zabawie. W programie było przewidzianych sporo atrakcji, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Przy każdej konkurencji było jury, które czuwało nad prawidłowym przebiegiem konkursów. Największym zainteresowaniem cieszył się zjazd z górki na ślizgaczach. Aż 25 dzieci brało w nim aktywny udział: I miejsce zajął Wlaź Krzysztof, II Tracz Amelia, III Szkałuba Natalia. Kolejną ciekawą konkurencją był rzut śnieżką do celu. Spośród 21 uczestników I miejsce zajął Szpinda Stanisław, II miejsce Nieśpiał Hubert, III Droździel Bartłomiej. Kolejną atrakcją cieszącą się ogromnym zainteresowaniem był slalom gigant na nartach, konkurencja ta została podzielona na dziewczęta i chłopców. I miejsce zajeli Tytoń Dominika i Droździel Bartłomiej, II miejsce zajęła Wojciechowska Karolina i Gontarz Michał, III miejsce Dzikoń Natalia i Płoński Marcin. Ciekawą konkurencją okazał się zjazd na "byle czym" 19 osób zaprezentowało swoje kosmiczne pojazdy I miejsce zajął Zaklekta Czesław, II Szpinda Stanisław, III Wlaź Krzysztof. Rodzice dzieci biorących udział w Igrzyskach również brali czynny udział w przewidzianych konkurencjach. W slalomie gigant na nartach I miejsce zajął Mirecki Aleksander, II Wojciechowski Dariusz, III Tytoń Dariusz. Aż 10 rodziców brało udział w konkurencji zjazd z górki na ślizgaczach: I miejsce wywalczył Wlaź Andrzej, II Płoński Andrzej, III Płońska Małgorzata. Do konkurencji na najsmaczniejsze ciasto stanęło 6 rodziców. Najsmaczniejsze ciasto upiekła Lal Elżbieta, która zajęła I miejsce, II miejsce zajęła Karwan Katarzyna, III miejsce Mirecka Melania. Po zakończonych konkurencjach dzieci i rodzice wraz z organizatorami wspólnie spędzili czas przy ognisku, piekąc kiełbaski. Oprawę muzyczną zapewnił Pan Henryk Kolaszynski.

Prezes SNRPR "Podaj Dłoń" - Barbara Wojciechowska serdecznie dziękuje za wspólną organizację ”Rodzinnych Igrzysk Sportowych Szopowe 2012” wszystkim współorganizatorom, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie  Pani Edycie Nieśpiał, radzie Rodziców S.P. w Józefowie, właścicielom stoku w Szopowym Państwu Rawiakom, wolontariuszom stowarzyszenia, nauczycielom, Przewodniczącemu Rady Miasta w Józefowie Panu Andrzejowi Wojtyle, Radnemu Rady Miasta w Józefowie Panu  Marianowi Więcławowi, Radnemu Rady Miasta w Józefowie Panu  Tomaszowi Waszczukowi, pracownikom Urzędu Miejskiego w Józefowie, których wsparcie było kluczowe przy zorganizowaniu igrzysk. Szczególne podziękowania kieruje do Burmistrza Józefowa Pana Romana Dziury za Honorowy Patronat i ufundowane nagrody.

Sponsorzy:

 • Burmistrz Józefowa
 • SNRPR"Podaj Dłoń"
 • Zofia i Jan Rawiakowie
 • Rada Rodziców S.P Józefów
 • Marian Więcław

 

W związku z nadchodzącymi feriami zimowymi Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń"  wraz ze Szkołą Podstawową im. M. Romanowskiego w Józefowie ma zaszczyt zaprosić dzieci do Świetlicy Środowiskowej na różnego rodzaju zajęcia, które mają na celu rozwijanie umiejętności i poszerzanie zainteresowań.  Zajęcia odbywać się będą w siedzibie stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00  do 16:00.  Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Pokaz udzielania pierwszej pomocyDnia 8 grudnia 2011r. w Szkole Podstawowej w Górecku Starym, w związku z zaproszeniem przez Panią dyrektor Bożenę Pawlas, odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pani prezes oraz wolontariusze Świetlicy na czele z krwinkami, zaprezentowali swoje umiejętności zdobyte podczas trwania projektu "Życie cudem jest". Celem pokazu było przypomnienie i utrwalenie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Dzieci wymieniały numery alarmowe, ćwiczyły pozycję boczną ustaloną, zapoznały się z "łańcuchem przeżycia", czyli ciągiem czynności wykonywanych podczas wypadku. Każdy uczeń przećwiczył metodę sztucznego oddychania na fantomach (zarówno dorosłego człowieka jak i małego dziecka) a także nabył umiejętność jak należy zachować się podczas zakrztuszenia. Wszystkie dzieci bardzo ochoczo uczestniczyły w pokazie, przez co zostali nagrodzeni cukierkami. Prezentacja spotkała się z dużą aprobatą i zainteresowaniem ze strony uczniów jak i nauczycieli, którzy również brali czynny udział w ćwiczeniach.

 

Stowarzyszenie
na Rzecz Pomocy Rodzinie
"Podaj Dłoń” w Józefowie
wraz z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Lublinie prowadzi

wydawanie żywności z projektu "PEAD 2011”

osoby zakwalifikowane przez MOPS Józefowie zapraszamy
TYLKO w dniach  12 - 13.12.2011r. (poniedziałek - wtorek)
w godz. 9.00 - 15.00  
w budynku Stowarzyszenia przy ul. Kościuszki  54A w Józefowie.

Prezes SNRPR ”Podaj Dłoń”
Barbara Wojciechowska

Projekt "Życie cudem jest" był realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" w Józefowie wraz z Partnerem projektu - Indywidualną Praktyką Lekarską lek. med. Sebastianem Łysiakiem. Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany poprzez Instytucje Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Głównym celem projektu było zdobywanie nowych umiejętności medycznych, kompetencji społecznych przyczyniających się do aktywizacji społecznej i zawodowej 15 uczestników/czek projektu w wieku 16 - 64 poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach realizowanych w terminie 01.07.2011r. - 31.12.2011r.

Grupa docelowa 15 uczestników/uczestniczek brała aktywny udział w:

 • Warsztatach "Ratując życie" - z zakresu ratownictwa medycznego
 • Warsztatach "BLS" z zakresu pierwszej pomocy
 • Warsztatach "Kropla Krwi" z zakresu krwiodawstwa
 • Warsztatach "Public Realtions" z zakresu wolontariatu
 • Wyjeździe studyjnym do Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Ustrzykach Górnych
 • Konferencji integracyjno - podsumowującej projekt

Konferencja integracyjno -podsumowująca projekt "Życie cudem jest" odbyła się 26 listopada w Restauracji "Roztocze" w Tomaszowie Lubelskim, oprawę muzyczną zapewnił zespół "PAKT". Konferencja została połączona z obchodami "Dni Honorowego Krwiodawstwa". Na konferencji został zaprezentowany film z realizacji projektu przez Prezesa stowarzyszenia "Podaj Dłoń" mgr Barbarę Wojciechowską oraz V-ce Prezesa lek. med. Sebastiana Łysiaka. Sukcesem projektu było utworzenie Ruchu społecznego pod nazwą "Krwinki|", który promuje honorowe krwiodawstwo. Ważnym aspektem projektu była duża frekwencja uczestników podczas akcji oddawania krwi, która odbyła się w listopadzie w NZOZ "PODAJ DŁOŃ"- Zakład Rehabilitacji w Józefowie. Spośród 15 uczestników/czek krew oddało 11 osób, w tym 5 po raz pierwszy. Bardzo miłym akcentem konferencji było święto Honorowych Dawców Krwi z tej okazji zostały wręczone okolicznościowe medale, podziękowania oraz odznaki. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczestniczka oraz uczestnik projektu. Pani Barbara Miszczyszyn otrzymała odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" III stopnia, natomiast Pan Tomasz Waszczuk otrzymał odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" II stopnia nadane przez Kapitułę Polskiego Czerwonego Krzyża. Kilka dni wcześniej Prezes Klubu HDK PCK w Józefowie Pan Ireneusz Wilczyński na spotkaniu Honorowych Dawców Krwi w Biłgoraju również został uhonorowany odznaką "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" II stopnia.

Na Konferencji nie zabrakło niespodzianek:

I. Pierwszą był tort z okazji X-LECIA istnienia Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj dłoń" oraz zostały wręczone statuetki nadające tytuł "Przyjaciela stowarzyszenia" przyznawane przez Zarząd Stowarzyszenia dla:

 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Józefowie – Pan Andrzej Wojtyło
 • Radny Rady Miasta – Pan Tomasz Waszczuk
 • Prezes Klubu HDK PCK Józefów – Pan Ireneusz Wilczyński
 • Prezes Klubu HDK w Biłgoraju – Pan Józef Żybura
 • Kierownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie/o Tomaszowie Lubelskim  Pani Anna Wachowicz
 • Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy -Pani Urszula Miszczuk

II. Druga niespodzianka to loteria dla krwiodawców, która nie byłaby możliwa bez wsparcia sponsorów. Na apel z prośbą o sponsoring nagród w Gminie Józefów odpowiedziały instytucje i firmy tj:

 • Burmistrz Józefowa Roman Dziura    
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów - mgr inż. Leszek Dmitroca
 • NZOZ "PODAJ DŁOŃ" - Zakład Rehabilitacji w Józefowie /Z-ca Kierownika Dariusz Wojciechowski
 • P.P.U.H. "HENRYK" - Henryk Kudełka
 • "ALDREW" - Janusz Rybak
 • Spółdzielczy Zakład Gospodarczy w Józefowie - Prezes Edward Łokaj
 • P.P.U.H. "Dąb" - Wiesław Gmyz         
 • "Kora" Zakład Produkcyjno-Handlowy - Barbara Basińska  
 • "Automobil" Sklep Wielobranżowy Stacja Paliw w Długim Kącie - Adam Grzyb
 • Restauracja "Karczma nad Szumem" - Zofia i Jan Rawiak
 • Sklep Spożywczo Przemysłowy - Bogdan Buczkowski.
 • Artykuły Gospodarstwa Domowego "501 drobiazgów" - Maria Michałkiewicz
 • Sklep z artykułami elektrycznymi - Jan Rogowski.
 • Sklep Artykułów Przemysłowych "Kawon" - Jerzy Nowak
 • "PASMANTERIA" - Agnieszka Zaśko
 • Bar "Knieja" - Beata Wójcik
 • Salon Kosmetyczny "Basia" - Barbara Łach
 • Salon Fryzjerski - Alicja Naklicka
 • Delikatesy "Milea" - Barbara Pawłowska
 • "Anmar" - Zbigniew Dzida

Za wsparcie finansowe lub rzeczowe serdecznie dziękujemy!

 

Święto Krwiodawców w Tomaszowie Lubelskim

Kolejna grupa mieszkańców gminy Józefów będzie mogła za darmo nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, podstaw ratownictwa medycznego i promocji krwiodawstwa. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń", które organizuje tego typu warsztaty, otrzyma pieniądze na kontynuację projektu pod nazwą "Życie cudem jest" z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Efektywna promocja zdrowiaStowarzyszenie organizuje zajęcia od ubiegłego roku. W projekcie pod hasłem "Kropla krwi" uczestniczyło 15 osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. W tym roku warsztaty odbywają się pod hasłem "Życie cudem jest" i obejmują również 15 osób. "Cieszymy się, że nasze wysiłki przynoszą efekty i zostały docenione przez urząd pracy, bo dzięki przyznanym środkom w przyszłym roku kolejna grupa będzie mogła zdobyć nowe umiejętności" - mówi w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową prezes stowarzyszenia Barbara Wojciechowska.

Uczestnicy projektu łącza teorię z praktyką. W tym roku odwiedzili m.in. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ustrzykach Górnych oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lubelskim.

Jedną z ostatnich inicjatyw była promocja akcji krwiodawstwa w gminie Józefów poprzez... maskotki "kropelki". "Obserwując spadającą w ostatnich miesiącach liczbę dawców szukaliśmy sposobu jak zachęcić mieszkańców do oddawania krwi. Uznaliśmy, że nasi odbiorcy niechętnie czytają ulotki czy plakaty, dlatego postanowiliśmy zastosować metodę bezpośrednich rozmów, prowadzonych właśnie przez "kropelki" - ujawnia szczegóły pomysłu prezes Wojciechowska. Uczestnicy zajęć wykonali własnoręcznie maskotki, które potem odwiedzały szkoły i zakłady pracy. Pomysł sprawdził się, ponieważ prawie połowa uczestników listopadowej akcji krwiodawstwa stanowili nowi dawcy.

Barbara Wojciechowska deklaruje, że w przyszłym roku działania te będą kontynuowane. Projekt pod nazwą "Życie cudem jest" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie www.iaslubelskie.pl
Strona 6 z 10

Partnerzy

UM Józefów Dla Pilota Artis Group Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …