Aktualności (149)

Mobilna zbiórka dla UkrainyDzisiaj w godzinach popołudniowych bus Warsztatów Terapii Zajęciowej będzie zbierał potrzebne rzeczy tj: koce, kołdry, poduszki, pościel, pampersy, chusteczki mokre, woda, soczki, słoiczki dla dzieci,  przekąski, batony, czekolady, lekarstwa przeciwbólowe.

Czekajcie na przystankach. Proszę zatrzymywać naszego białego busa z oznakowaniem dla niepełnosprawnych.

Godziny przejazdu busa:

 • Majdan Nepryski - 14:00,
 • Siedliska - 14:05,
 • Długi Kąt Osada przy DPS - 14:07,
 • Hamernia - 14:10,
 • Długi Kąt wieś - 14:20,
 • Stanisławów, Górniki i Szopowe - 14:25 do 14:35,
 • Majdanek Kasztelański - 14:30,
 • Górecki Stare, Tarnowola - 14:35,
 • Aleksandrów - 14:45 - 15:00.

Z góry dziękuję
Barbara Wojciechowska

Pomoc dla uchodźców z UkrainyW budynku byłego LO w Józefowie organizowana jest zbiórka potrzebnych rzeczy dla naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy przebywają w schronisku w Józefowie. Zbiórka odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00.

Prosimy na bieżąco sprawdzać jakie produkty są aktualnie potrzebne - https://tiny.pl.
 

 • Numer kontaktowy do Barbary Wojciechowskiej 600 283 518.
 • Numer kontaktowy do Tomasza Dziury 783 278 435.

Do osób, które chcą wesprzeć finansowo!

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" jest organizacją Pożytku Publicznego KRS 0000032177 i koordynuje w naszej Gminie pomoc rzeczową i materialną dla Ukrainy.

Osoby chętne prosimy o wpłaty na konto

Bank pekao s.a Zamość Nr konta
80124028161111001054872973

Aktualnie, prosimy przynosić, piżamy,  kapcie,  koce, kołdry, dresy, poduszki, pościele. Bardzo prosimy o przynoszenie czystych rzeczy.

mt_ignore:Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

"Józefowski Rajd Rowerowy" to nazwa dwudniowej imprezy rowerowej turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym, która odbyła się na Roztoczu Środkowym w dniach 25-26 września 2021 r.

Józefowski Rajd RowerowyMiejscem startu i mety był rynek w Józefowie. Trasy wycieczek rowerowych poprowadzone były z wykorzystaniem istniejących tras i szlaków rowerowych: "Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza”, "Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo”, "Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego”"Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”, "Trasy rowerowej do Florianki” oraz innych szlaków turystycznych - w zał. mapa tras.

Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń”,  a jego wykonawcą, wybranym w ramach zapytania ofertowego, Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa.

Rajd odbył się w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Każdy z uczestników rajdu - 100 osób, ponad dwudziestu pięciu z nich było przedstawicielami grup defaworyzowanych, otrzymał w biurze rajdu, po zarejestrowaniu, okolicznościową koszulkę, mapę tras "Józefowskiego Rajdu Rowerowego”, przewodnik "Rowerem po Roztoczu”, folder "Gmina przyjazna rowerzystom - Józefów na Roztoczu”, mapy: "Józefów rowerowa stolica Roztocza” i "Józefów na Roztoczu i jego atrakcje” oraz przewodnik turystyczny z mapami "Centralny szlak rowerowy Roztocza”. Uczestnicy rajdu w ciągu dwóch dni przejechali 117 km, pierwszego - 60, drugiego 57 km. Każdego dnia otrzymywali napoje izotoniczne – 0,7 l  oraz 3 posiłki. Pilot rajdu prowadził jego uczestników zaplanowaną trasą, koordynatorzy - instruktorzy turystyki rowerowej, dbali o bezpieczeństwo przejazdu, zabezpieczając niebezpieczne miejsca przejazdu. Również nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwał ratownik medyczny, mechanik rowerowy i samochód techniczny jadący na końcu peletonu. Komandor rajdu, będący doświadczonym przewodnikiem turystyki rowerowej, prowadził część edukacyjną, informując uczestników rajdu o odwiedzanych miejscach.

Pierwszego dnia były to:

 • Fryszarka - historyczna nazwa miejsca po osadzie, w której "fryszowano”, czyli  wytapiano surówkę żelaza z rud darniowych;
 • Maziarze - również historyczna nazwa osady, w okolicach której partyzanci stoczyli bitwę z hitlerowską armią w dniach 24-26 czerwca 1944 r., nazwaną później bitwą pod Osuchami. Na tablicach informacyjnych zamieszczono opisy tych wydarzeń;
 • Kobylanka - kolejna historyczna nazwa osady, w okolicach której powstańcy styczniowi w dniach 1-6 maja 1863 r. stoczyli bitwę w wojskami rosyjskimi. Obelisk i tablice zawierające opis tych wydarzeń przywołują pamięć o naszej tragicznej historii;
 • rezerwat "Nad Tanwią”, tzw. szumy - na odcinku 400 m rzeki Tanew znajdują się 24 progi skalne, tworzące małe wodospady;
 • single track w Hamerni - specjalnie wytyczona dla rowerzystów, utwardzona, kręta ścieżka, wijąca się między drzewami po pagórkowatym terenie – jeszcze w budowie;

Drugiego dnia:

 • Górecko Kościelne - śródleśna wieś założona w 1582 r.; słynie z modrzewiowego kościoła z 1768 r., alei pomnikowych dębów i kapliczki  na wodzie;
 • Bukownica - lesisty odcinek trasy między Góreckiem Kościelnym a Bukownicą charakteryzuje duża ilość mokradeł i źródeł zasilających m.in. rzekę Czarną Ładę, która tu bierze swój początek;
 • wiadukt nad linią hutniczo-siarkową - historia budowy i znaczenie LHS, ochrona krajobrazu na Roztoczu  oraz rys geologiczny Roztocza;
 • Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu - Zwierzyniec to w latach 1812-1944 siedziba Zarządu Ordynacji Zamojskiej. Poza ww. ośrodkiem wyjątkowy splendor miastu nadają: barokowy kościół na wodzie, browar z 1806 r., XIX wieczne klasycystyczne zabudowania Zarządu Ordynacji Zamojskiej oraz układ przestrzenny z osią wodną tzw. "willa renesansowa”;
 • Florianka - osada leśna położona na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Znana jest ze stajennej hodowli zachowawczej konika polskiego oraz polskiej owcy nizinnej odmiany Uhruskiej. Dla turystów udostępniono ścieżkę dendrologiczną powstałą na bazie szkółek Ordynacji Zamojskiej, eksponującą na powierzchni 3,2 ha 66 gatunków drzew i krzewów, Izbę Leśną z ekspozycją etnograficzną (mieści się tu również Informacja Turystyczna); 3 izby z prezentacją: twórczości Aleksandry Wachniewskiej, działalności Konrada Bartoszewskiego i militariów z II wojny światowej; stodołę z narzędziami rolniczymi i stolarskimi używanymi w gospodarstwie na przestrzeni wieków, oraz ścieżkę krajobrazową poprowadzoną wierzchowiną z punktem widokowym.

Na zakończenie rajdu przewodnik poprowadził konkurs wiedzy o Roztoczu, w którym jego laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Rajd można nazwać wielopokoleniowym, bowiem najmłodszy uczestnik miał 9 lat, a najstarszy 75.

Cele rajdu, tj.:

 • popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza oraz Transgranicznego Rezerwatu Biosfery "Roztocze”,
 • popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza, w szczególności "Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza”, "Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo”, "Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu” i "Trasy rowerowej do Florianki”,
 • zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze,
 • popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej i ekologicznej,
 • popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
 • w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych na Roztoczu,
 • zaktywizowanie społeczności Roztocza,
 • promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru LGD "Nasze Roztocze”,
 • promocja obszaru LGD jako idealnego do  uprawiania turystyki rowerowej,
 • zostały, lub w najbliższym czasie, będą zrealizowane.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom rajdu za udział, zdyscyplinowanie i podporządkowanie się przyjętym zasadom. Zdjęcia z rajdu, niżej podpisanego, są do obejrzenia w galerii zdjęć.

Robert Rabiega

Załącznik:

 
mt_ignore:
mt_ignore:

Już w ten weekend odbędzie się "Józefowski Rajd Rowerowy". Rajd wystartuje w sobotę o godzinie 10:00 z rynku w Józefowie. Jest dwudniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym.

Józefowski Rajd RowerowyTrasy wycieczek rowerowych poprowadzone są z wykorzystaniem istniejących tras i szlaków rowerowych: "Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza", "Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo", "Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego", "Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu", "Trasy rowerowej do Florianki" oraz innych szlaków turystycznych.

Uczestnicy rajdu, w ciągu dwóch dni, będą mieli do pokonania ok. 117 km - pierwszego dnia 60, drugiego - 57 km. W czasie rajdu prezentowana będzie historia niektórych wydarzeń na Roztoczu,  obiekty przyrodniczo-kulturowe Roztocza oraz uczestnicy poznają lokalne produkty turystyczne.

Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń", a jego wykonawcą, wybranym w ramach zapytania ofertowego, Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa.

Rajd odbędzie się w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Projekt przewidywał udział w rajdzie 100 osób i tyle jest już zgłoszonych, dlatego z ubolewaniem informujemy, że nie możemy przyjąć na rajd kolejnych chętnych.

Więcej informacji o rajdzie w aktualnościach na stronie www.jkr.org.pl

Robert Rabiega

Załącznik:

mt_ignore:
mt_ignore:

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" zakończyło realizację grantu w ramach projektu grantowego prowadzonego przez LGD "Nasze Roztocze".

Świetlica dla dzieci i młodzieżyZakres rzeczowy obejmował prace modernizacyjne w celu utworzenia świetlicy dla dzieci i młodzieży oraz zakup urządzeń do sportów towarzyskich, gier i zabaw: piłkarzyków, cymbergaja oraz automatów do koszykówki, do gry w kręgle i do gry w rzutki. Świetlica dla dzieci i młodzieży zlokalizowana jest przy ul. Broniewskiego 14 w Józefowie (budynek dawnego LO).

mt_gallery:ŚWietlica dla dzieci i młodzieży
mt_ignore:Loga

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń” w Józefowie prowadzi wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, osoby zakwalifikowane przez MOPS w Józefowie zapraszamy

TYLKO w dniach 30-31.05.2019 r. (czwartek, piatek)
w godz. 08:00 - 15:00

w sedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń” w Józefowie - Świetlica Środowiskowa, ul. Górnicza 21A (obok Szkoły Podstawowej w Józefowie).

Prezes SNRPR ”Podaj Dłoń”
mgr Barbara Wojciechowska

mt_ignore:Pomoc żywnościowa

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń” w Józefowie prowadzi wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, osoby zakwalifikowane przez MOPS w Józefowie zapraszamy

TYLKO w dniach 11-12.04.2019 r. (czwartek, piatek)
w godz. 08:00 - 15:00

w sedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń” w Józefowie - Świetlica Środowiskowa, ul. Górnicza 21A (obok Szkoły Podstawowej w Józefowie).

Prezes SNRPR ”Podaj Dłoń”
mgr Barbara Wojciechowska

mt_ignore:Pomoc żywnościowa

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń” w Józefowie prowadzi wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, osoby zakwalifikowane przez MOPS w Józefowie zapraszamy

TYLKO w dniach 18 oraz 20-21.12.2018 r. (wtorek, czwartek, piatek)
w godz. 08:00 - 14:00

w sedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń” w Józefowie - Świetlica Środowiskowa, ul. Górnicza 21A (obok Szkoły Podstawowej w Józefowie).

Prezes SNRPR ”Podaj Dłoń”
mgr Barbara Wojciechowska

mt_ignore:Pomoc żywnościowa

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" zaprasza do Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie na zabawę sylwestrową.

Informacje, rezwerwacje i zapisy w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" ul. Górnicza 21A, tel. 600 283 518, 84 687 85 31 w godzinach 12:00-16:00.

mt_ignore:Zaproszenie na Sylwestra 2018

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" w Józefowie oraz Gmina Józefów zwraca się z gorącym apelem do mieszkańców Gminy i Miasta Józefów o liczny udział w akcji oddawania krwi pod hasłem "Moja Krew Twoje Życie!", która odbędzie się 17 MAJA 2018 r. (czwartek) - akcja wyjazdowa do RCKiK w Tomaszowie Lubelskim Ul. Lwowska 82.

Wyjazd o godz. 8:00 sprzed budynku Urzędu Gminy w Józefowie.

mt_ignore:Akcja oddawania krwi
Strona 2 z 11

Partnerzy

UM Józefów Dla Pilota Artis Group Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …