Aktualności (127)

Święto Honorowych Dawców KrwiW dniu 25 listopada w Tomaszowie odbyło się coroczne spotkanie krwiodawców. Tradycyjnie już w listopadzie od kilkudziesięciu lat w Polsce są obchodzone Dni Honorowego Krwiodawstwa. W tym okresie każdego roku staramy się w szczególny sposób pamiętać o ludziach, którzy w ten niepowtarzalny sposób pragną pomóc drugiemu człowiekowi. Niejednokrotnie jest to uratowanie ludzkiego życia, co stawia ich jakby ponad przeciętność ludzkiego istnienia. Ci ludzie oddając krew już zapisali się w potomność naszych czasów. W 2016 roku w tomaszowskim Oddziale RCKiK krwiodawcy oddali ok. 1310 litrów krwi. W oddziale zarejestrowanych jest 2970 krwiodawców a w tym roku po raz pierwszy krew oddało 442 osoby.

Organizatorami uroczystości z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa byli: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie z Prezesem Krzysztofem Chyżyńskim oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" z Józefowie i jego prezes pani Barbara Wojciechowska, a także Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddział w Tomaszowie Lubelskim.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: członek Zarządu Powiatu Tadeusz Stanibuła, Sekretarz Gminy Bełżec Alicja Kopczan, Naczelnik Wydizału Oświaty Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim Henryk Nowosad. Uczestniczyli też prezesi klubów HDK: Adam Żuk - Klub HDK Krasnobród, Krzysztof Gmoch - Klub HDK przy KP PSP, Szymon Głazowski - Klub HDK przy KP Policji, Bogumił Dąbek - Klub HDK w Komarowie, Janusz Rawski - Klub HDK w Horyńcu Zdroju. Podczas spotkania zasłużeni krwiodawcy otrzymali złote, srebrne i brązowe odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi", które wręczali: Krzysztof Chyżyński - Prezes Oddziału Rejonowego PCK oraz członek Zarządu Powiatu Tadeusz Stanibuła.

Odznaczenia otrzymali:

Odznaka III stopnia(brązowa) za oddanie: kobiety - 5 litrów, mężczyźni - 6 litrów krwi:

 • Marek Gromadzki - Korchów
 • Gabriela Teresińska - Budynin
 • Andrzej Aleksandrowicz - Krzewica
 • Paweł Szymański - Łaszczów
 • Alicja Świder - Szarowola
 • Henryk Baraniecki - Komarów
 • Andrzej Stempka - Żurawce
 • Anita Matejak - Nowosiółki Kardynalskie
 • Mateusz Dąbek - Komarów
 • Barbara Chyżyńska - Józefów

Odznaka II stopnia(srebrna) za oddanie: kobiety - 10 litrów, mężczyźni - 12 litrów krwi:

 • Agnieszka Łukasik - Tomaszów Lubelski
 • Marcin Bporek - Tomaszów Lubelski
 • Mariusz Mielniczuk - Pieniany
 • Daniel Szwec - Rzeplin
 • Kamil Pacuła - Żurawce Osada
 • Piotr Chlebicki - Rogóźno

Odznaka I stopnia(złota) za oddanie: kobiety - 15 litrów, mężczyźni - 18 litrów krwi:

 • Halina Teresińska - Budynin
 • Wacław Rogala - Bełżec
 • Marek Gmoch - Bełżec
 • Tomasz Sochan - Podhorce
 • Krzysztof Ulanowski - Komarów

Sponsorami uroczystości z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa są:

 • Jan Kowalczyk - Starosta Tomaszowski
 • Marzena Czubaj-Gancarz - Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
 • Wojciech Żukowski - Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego
 • Cezary Girgiel - Burmistrz Łaszczowa
 • Wiesława Sieńkowska - Wójt Gminy Komarów
 • Andrzej Adamek - Wójt Gminy Bełżec
 • Zdzisław Wojnar - Wójt Gminy Jarczów
 • Janusz Bałabuch - Wójt Gminy Krynice
 • Tomasz Leszczyński - Wójt Gminy Lubycza Królewska
 • Łukasz Kłębek - Wojt Gminy Ulhówek
 • Kazimierz Misztal - Burmistrz Krasnobrodu
 • Roman Dziura - Burmistrz Józefowa
 • Antoni Rzeźnik - Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski
 • Mieczysław Szaluś - Hurtownia Roztocze
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego - Mieczysław Witkowski
 • Piotr Zubrzycki - Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kolonia Łaszczówka
 • Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Lubelskim
 • Restauracja Roztocze w Tomaszowie Lubelskim
 • PSS Społem w Tomaszowie Lubelskim
 • Firma Europiek z Lublina
 • Restauracja Tabasco w Tomaszowie Lubelskim
 • Hurtownia warzyw i owoców Krzysztof Gardias z Tomaszowa Lubelskiego
 • Apteka Jolanta Szwed w Horyńcu
 • Centrum rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu
 • Uzdrowisko Horyniec Zdrój
 • Sklep spożywczy Krzysztof Kowal w Horyńcu
 • Spółdzielnia Samopomoc w Horyńcu
 • Sprzedaż Wielobranżowa Grażyna Kozłowska w Horyńcu
 • Spółdzielczy Zakład Gospodarczy w Józefowie
 • SVZ Poland Sp.a z.o.o Tomaszów Lubelski
 • Firma "Anmar"  - Zbigniew Dzida Józefów

mt_ignore:SNRPR Podaj DłońStowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń” w Józefowie prowadzi wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, osoby zakwalifikowane przez MOPS w Józefowie zapraszamy

TYLKO w dniach 09 - 10.12.2016 r. (piątek - sobota)
w godz. 09:00 - 15:00

w budynku Remizy Strażackiej w miejscowości Borowinie.

Prezes SNRPR ”Podaj Dłoń”
mgr Barbara Wojciechowska

mt_ignore:Wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informacja o programie Pomoc Żywnościowa 2016-2017 r. realizowana przez Bank Żywności w Lublinie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" w Józefowie.

mt_ignore:Pomoc żywnościowaCelem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od września 2016 roku rozpocznie się realizacja w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca kwietnia 2017 roku w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" 950 osób potrzebujących otrzyma skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Do końca kwietnia 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, fasola biała, herbatniki, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" realizować będzie cykliczne działania informujące o akcjach pomocy żywnościowej. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane programem!

Prezes SNRPR
Barbara Wojciechowska

mt_ignore:SNRPR Podaj DłońStowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń” w Józefowie prowadzi wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, osoby zakwalifikowane przez MOPS w Józefowie zapraszamy

TYLKO w dniach 20 - 21.10.2016 r. (czwartek - piątek)
w godz. 09:00 - 15:00

w budynku Remizy Strażackiej w miejscowości Borowinie.

Prezes SNRPR ”Podaj Dłoń”
mgr Barbara Wojciechowska

mt_ignore:Wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Fotorelacja z działań towarzyszącychW dniu 21 marca w Józefowie, odbyły się warsztaty dietetyczne przeprowadzone przez Fundację Bank Żywności w Lublinie jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015. Warsztaty były prowadzone przez mgr. Barbarę Wojciechowską oraz inż. Aleksandrę Dura – dietetyk we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń", Józefowskim Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej oraz Szkołą Podstawową w Józefowie. W warsztatach wzięło udział około 90 osób, które wzmocniły swoją wiedzę w zakresie zdrowego żywienia, w tym m.in. kaloryczność produktów i ich wartości odżywcze; dowiedzieli się także o zasadach prawidłowego komponowania jadłospisów i łączenia produktów jak równie samodzielnie komponowali posiłki i jadłospisy. Podczas warsztatu uczestnicy samodzielnie przygotowywali dietetyczną sałatkę.

mt_ignore:Bank Żywności w Lublinie

Prowadzący:

 • Aleksandra Dura - dietetyk
 • Barbara Wojciechowska

Terminy działań:

 • 21 marca 2016 r. godz. 13:30, 15:30 i  17:30 - siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" w Józefowie, ul Górnicza 21 A

Organizator:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń"

Odbiorcami działań towarzyszących są Bebeficjenci POPŻ 2014-2020 Podprogram 2015

mt_ignore:POPŻ 2014-2020

mt_ignore:SNRPR Podaj DłońStowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń” w Józefowie prowadzi wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, osoby zakwalifikowane przez MOPS w Józefowie zapraszamy

TYLKO w dniach 14 - 15.12.2015 r. (poniedziałek - wtorek)
w godz. 09:00 - 15:00

w budynku Remizy Strażackiej w Borowinie.

Prezes SNRPR ”Podaj Dłoń”
mgr Barbara Wojciechowska

mt_ignore:Wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

mt_ignore:SNRPR Podaj DłońStowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń” w Józefowie prowadzi wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, osoby zakwalifikowane przez MOPS w Józefowie zapraszamy

TYLKO w dniach 05 - 06.11.2015r. (czwartek - piątek)
w godz. 09:00 - 15:00

w budynku Remizy Strażackiej w Borowinie.

Prezes SNRPR ”Podaj Dłoń”
mgr Barbara Wojciechowska

mt_ignore:Wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Strona 2 z 10

Partnerzy

UM Józefów Dla Pilota Artis Group Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …